ZDRAVÍ

Spánkové záchvaty a narkolepsie, kdy se obávat

Narkolepsie je porucha spánku, která se vyznačuje nadměrnou denní spavostí s náhlými záchvaty spánku, které se objevují několikrát během dne. Příčiny jistě spočívají v poruše mozkových oblastí, které regulují rytmus spánku a bdění.

Jedná se o problém, který do značné míry znemožňuje mnoho každodenních činností (například řízení auta nepřipadá v úvahu, pokud je člověk náchylný k náhlým a nemotivovaným záchvatům spánku).

Podle nejnovějších dostupných údajů trpí narkolepsií zhruba 1 člověk z 2000 (0,05 % populace) s prakticky stejným výskytem u obou pohlaví. Je proto velmi důležité znát především příčiny, ale také konkrétní příznaky a možnosti léčby.

Freepik
Spánkové záchvaty a narkolepsie, kdy se obávat
Narkolepsie je porucha spánku, která se vyznačuje nadměrnou denní spavostí s náhlými záchvaty spánku, které se objevují několikrát během dne. Příčiny jistě spočívají v poruše mozkových oblastí, které regulují rytmus spánku a bdění. Jedná se o problém, který do značné míry znemožňuje mnoho každodenních činností (například řízení auta nepřipadá v úvahu, pokud člověk podléhá náhlým, nemotivovaným záchvatům spánku).
Freepik
Kolik lidí trpí narkolepsií?
Podle nejnovějších dostupných údajů trpí narkolepsií zhruba 1 z 2 000 osob (0,05 % populace), přičemž výskyt je prakticky stejný u obou pohlaví. Je proto velmi důležité znát především příčiny, ale také konkrétní příznaky a možnosti léčby.
Freepik
Když udeří narkolepsie
Spánek zahrnuje dvě fáze spánku: spánek NREM (non rapid eye movement), který se dělí na "lehký" a "hluboký" spánek, a spánek REM (rapid eye movement), který se vyznačuje přítomností "rychlých očních pohybů" a absencí svalového tonu na antigravitačních svalech (jedná se o fázi, kdy člověk sní). U osob trpících narkolepsií je naopak pravidelná posloupnost mezi NREM a REM spánkem změněna, přičemž REM spánek zasahuje jak několik minut po usnutí, tak během bdění.
Freepik
Hlavní příznaky narkolepsie
Tyto příznaky definovali v roce 1957 Yoss a Daly. Kritéria, na nichž musí být diagnóza založena, jsou: výskyt denních spánkových záchvatů; kataplexie; tzv. spánková paralýza; hypnagogické a hypnopompické halucinace.
Freepik
Nejcharakterističtějšími příznaky jsou spánkové záchvaty
Jedná se o epizody nadměrné ospalosti s výraznou tendencí usnout, obvykle krátkodobé (10-20 minut), které se opakují během dne (5-10 epizod za den). Skutečně nebezpečné je, že mohou přicházet v nejrůznějších okamžicích bez ohledu na vykonávanou činnost, např. při řízení nebo čekání na veřejnou dopravu či při vaření. Proto se jedná o příznak, který nesmírně znemožňuje každodenní život.
Freepik
Co způsobuje narkolepsii
Navzdory četným studiím na toto téma je příčina narkolepsie stále neznámá. Bylo vysloveno mnoho hypotéz, například autoimunitní reakce, korelace s roztroušenou sklerózou a zkoumá se také působení některých molekul v mozku, například hypokreatinu. Skutečná příčina patologie je však v současné době neznámá.
Freepik
Znehodnocující nemoc?
Záleží na konkrétním případu, protože závažnost a síla denních spánkových záchvatů se u jednotlivých osob liší, a proto je třeba posuzovat jednotlivé případy. Je jisté, že jako chronické onemocnění, které se rozvíjí v průběhu let a pak trvá celý život, je vysilující a především zvyšuje riziko nehod doma, ve škole, na silnici nebo na pracovišti. Toto onemocnění by v závažných případech mohlo vést i k uznání občanské invalidity.
Freepik
Diagnóza narkolepsie
Přesnou diagnózu lze zjistit pouze návštěvou spánkového centra. Podmínkou pro stanovení diagnózy je přítomnost hypersomnie během dne téměř každý den po dobu nejméně tří měsíců, která není odůvodněna jinými příčinami, jako je užívání sedativ, chronická spánková deprivace, depresivní syndrom, jiné spánkové patologie zodpovědné za špatný noční odpočinek. U narkolepsie ve vyšším věku se více hledí na předchozí a již existující příčiny u vyšetřovaného.
Freepik
Test MLST
Veškeré předběžné úvahy však musí být potvrzeny tzv. testem MLST (Multiple Sleep Latency). Provádí se během dne a pacient je požádán, aby se několikrát pokusil usnout. Zjištění průměrné latence usínání kratší než 8 minut a výskyt REM spánku alespoň ve dvou sezeních během MSLT se považuje za ukazatele přítomnosti patologie.
Freepik
Jak se léčí narkolepsie
Doposud neexistuje žádný skutečný a úplný lék na narkolepsii, ale existují techniky, strategie a léky, které mohou udržet příznaky pod kontrolou a pomoci zlepšit kvalitu života. Jakoukoli léčbu, ať už behaviorální nebo farmakologickou, však musí podávat specializovaný lékař.
Galerie umění Soukromé sbírky
03/12/2023
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.