09/03/2023 08:39
ÖVNING

Fem tips för ett mindre stillasittande liv

Från 1980-talet fram till i dag har vår livsstil förändrats ganska radikalt och mycket snabbare än någonsin tidigare. Under våra dagar tillbringar vi ofta många timmar framför datorn eller sitter på annat sätt, och detta är en mycket skadlig vana för våra kroppar.

Stillasittande, det vill säga att inte utöva tillräcklig fysisk aktivitet, leder till att vi löper större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (hjärtinfarkt, stroke etc.) men också av sjukdomar som fetma. Allt detta skulle kunna undvikas om man i sitt liv lade till en god dos fysisk aktivitet.

Problemet är att även om man vill göra det mellan familj och arbete finns det ofta inte tid. Så vad kan man göra för att åtminstone utföra den minsta nödvändiga fysiska aktiviteten? Dessa små tips kan vara till stor hjälp för dig.