FÖRSÖRJNING

Att äta hamburgare hjälper mot depression

En studie av 440 000 britter visade att nötkött är kopplat till en lägre risk för depression, med ämnen som järn, zink, protein och B-vitaminer som sannolikt förbättrar vårt humör.

Freepik
Enligt en ny brittisk studie leder nötkött till en lägre risk för depression.
Att äta en nötköttsburgare kan hjälpa till att bota depression och göra oss lyckliga, enligt en ny studie som Daily Star också rapporterat om.
Freepik
En studie av 440 000 britter visade att nötkött var kopplat till en lägre risk för depression, med näringsämnen som järn, zink, protein och B-vitaminer som kan förbättra vårt humör.
Freepik
De förklarade: "Detta är den första studien som rapporterar om en potentiellt positiv kausal effekt av nötköttsintag på risken för depression".
Freepik
I studien undersöktes vilka gener som är förknippade med att äta mer nötkött och om samma genuppsättning också var kopplad till depression:
Det har visat sig att olika matvanor är genetiskt kopplade till svår depression.
Freepik
Fettfri fisk var bland de livsmedel som var förknippade med en högre risk för depressiv sjukdom.
Forskningen, som omfattade en analys av 45 000 deprimerade personers kostvanor, kom dock fram till att det behövs ytterligare validering av resultaten.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.