FÔRING

Covid-19-pandemien: WHOs nye regler for håndtering av den siste fasen

Verden er langsomt på vei ut av en pandemi, covid-19-pandemien, som holdt den fanget i sitt grep i to hele år. Alle har fått livene sine forandret av denne sykdommen, selv uten å være direkte smittet av den.

Mer enn tre år etter utbruddet har WHO besluttet å lansere den fjerde strategiske planen for pandemihåndtering, der målet først og fremst er å forhindre ytterligere smitte i spesielt utsatte områder i verden.

Nå som den internasjonale unntakstilstanden som ble innført i begynnelsen av 2020 nærmer seg slutten, uttrykker verdens høyeste helseorgan fem grunnleggende punkter for ikke å gå tilbake til situasjonen vi var i inntil nylig.

Freepik
Covid-19-pandemien: WHOs nye regler for håndtering av den siste fasen
Verden er langsomt på vei ut av en pandemi, covid-19-pandemien, som holdt den fanget i sitt grep i to hele år. Alle har fått livene sine forandret av denne sykdommen, selv uten å være direkte smittet av den. Mer enn tre år etter utbruddet har WHO besluttet å lansere den fjerde strategiske planen for pandemihåndtering, der målet først og fremst er å forhindre ytterligere smitte i spesielt utsatte områder i verden. Nå som den internasjonale unntakstilstanden som ble innført i begynnelsen av 2020 nærmer seg slutten, uttrykker verdens høyeste helseorgan fem grunnleggende punkter for ikke å gå tilbake til situasjonen vi var i inntil nylig.
Freepik
Covid-19, noen kritiske problemer vedvarer
Generaldirektøren for Verdens Helseorganisasjoon, WHO, Tedros Ghebreyesus, snakket om den nåværende spredningen av Covid-19-pandemien. Dette er hans ord, gjengitt av Sky: "En tilbakevending til det normale i de fleste land", men samtidig "vedvarenheten av noen kritiske problemer med hensyn til virusets utvikling som gjør det vanskelig å forutsi den fremtidige dynamikken i virusoverføringen eller dens sesongmessighet".
Freepik
Snart slutt på unntakstilstanden
30. januar 2020 ble det erklært internasjonal unntakstilstand på grunn av spredningen av pandemien. Nå venter hele verden på at organisasjonens komité skal erklære unntakstilstanden for avsluttet, noe som bør skje snart. Nå er WHOs neste skritt en fempunktsplan for å ta verden fra unntakstilstand til en tilstand av langsiktig pandemihåndtering.
Freepik
Fjerde strategiske plan klar
For å forsøke å håndtere alt på best mulig måte har WHO nettopp lansert den fjerde globale strategiske planen for beredskap og respons på covid-19. Disse retningslinjene vil gjelde for perioden 2023-2025.
Freepik
De fem punktene i WHOs plan
WHO prøver å lære alle land hvordan de skal håndtere pandemien nå som unntakstilstanden vil bli opphevet. Så i en normal fase er det som må gjøres, å ha en viss type vaner og atferd som vil forhindre spredning av ytterligere utbrudd. Grunnpilarene som denne planen bygger på, er samarbeid om overvåking, samfunnsbeskyttelse, trygg og fleksibel behandling, tilgang til mottiltak og koordinering i krisesituasjoner.
Freepik
Glem aldri viktigheten av vaksiner
Eksperter påpeker imidlertid at vaksiner er det som fikk verden ut av selve pandemien, og dette er fortsatt den største og beste metoden for forebygging mot covid-19.
Freepik
Ord fra direktøren for WHO
Den forrige planen, som ble lansert i 2022, hadde to klare mål: å redusere sirkulasjonen av Sars-CoV-2 og å diagnostisere og behandle covid-19 for å redusere dødeligheten. Til denne planen er det nå lagt til "støtte til land under overgangen fra en nødrespons til en fase med kontroll, håndtering og forebygging av Covid-19 på lang sikt", sier Ghebreyesus ifølge Sky.
Freepik
Behandlinger for senfølger (long Covid) er en prioritet
Ifølge data samlet inn av WHO opplever rundt 6 % av de smittede fortsatt symptomer av senfølger av følge covid, ettervirkninger av sykdommen som kan manifestere seg på forskjellige måter, men hovedsakelig med alvorlig tretthet og noen flere sesonginfeksjoner. Behandlingen av personer som lider av disse symptomene er et av hovedpunktene i den nye planen som WHO har lansert.
Freepik
Ikke senk oppmerksomheten
WHO-sjefen avsluttet sin rapport med en oppfordring til alle land over hele verden om ikke å senke oppmerksomheten mot covid-19 og å "opprettholde tilstrekkelig kapasitet, operativ beredskap og fleksibilitet under covid-19-bølgene".
Kunstgallerier private samlinger
03/12/2023
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.