Alzheimer
Getty Images - Voetbal en Alzheimer, voetballers lopen meer risico op neurodegeneratieve ziekten: de wetenschap zegt het. - Na vele decennia waarin dit aspect volledig werd genegeerd, is men de laatste jaren begonnen met het bestuderen van de langetermijneffecten van herhaalde slagen op het hoofd in de sport. De resultaten van dit onderzoek hebben alle onderzoekers versteld doen staan, aangezien zij verbanden hebben gevonden tussen herhaalde slagen tijdens sportactiviteiten en het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten. De sporten die het meest in aanmerking zijn genomen, zijn uiteraard rugby en American football, waar de slagen die atleten krijgen vaak zeer gewelddadig zijn, maar nu wordt ook aandacht besteed aan voetbal, en met name aan het microtrauma dat deze sport met zich meebrengt voor de schedel en de hersenen. Een studie uit Zweden lijkt te bevestigen dat dit probleem inderdaad ook bij voetbal bestaat, en dat voetballers op wetenschappelijk niveau door hun beroep meer blootstaan aan de ontwikkeling van neurodegeneratieve ziekten.
GEZONDHEID

Voetbal en Alzheimer, voetballers lopen meer risico op neurodegeneratieve ziekten: de wetenschap zegt het.

Na vele decennia waarin dit aspect volledig werd genegeerd, is men de laatste jaren begonnen met het bestuderen van de langetermijneffecten van herhaalde slagen op het hoofd in de sport. De resultaten van dit onderzoek hebben alle onderzoekers versteld doen staan, aangezien zij verbanden hebben gevonden tussen herhaalde slagen tijdens sportactiviteiten en het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten.

De sporten die het meest in aanmerking zijn genomen, zijn uiteraard rugby en American football, waar de atleten vaak zeer gewelddadige klappen krijgen, maar nu wordt ook aandacht besteed aan voetbal, en met name aan de microtrauma's die deze sport met zich meebrengt voor de schedel en de hersenen.

Een studie uit Zweden lijkt te bevestigen dat dit probleem inderdaad ook bij voetbal bestaat, en dat voetballers op wetenschappelijk niveau door hun beroep meer blootstaan aan de ontwikkeling van neurodegeneratieve ziekten.