ZDRAVÍ

Příznaky, které mohou odhalit mozkovou mrtvici, jak je rozpoznat a jak jim předcházet

Cévní mozková příhoda je neurologická příhoda spojená s cévní příčinou, ve většině případů s aterosklerotickým plátem nacházejícím se na úrovni cév přivádějících krev do mozku.

Když se mozková tepna náhle uzavře, způsobí to ischemii, tj. náhlé přerušení přívodu krve do určité oblasti mozku.

Snaha předcházet rizikovým faktorům a schopnost rozpoznat příznaky jsou jistě dva silné body ve snaze omezit škody, které taková událost může způsobit. (zdroj: Auxologico.it)

freepik
Co je mrtvice
Cévní mozková příhoda je neurologická příhoda spojená s cévní příčinou, ve většině případů s aterosklerotickým plátem nacházejícím se na úrovni cév přivádějících krev do mozku. Když se mozková tepna náhle uzavře, způsobí to ischemii, tj. náhlé přerušení přívodu krve do určité oblasti mozku. Snaha předcházet rizikovým faktorům a schopnost rozpoznat příznaky jsou jistě dva silné body ve snaze omezit škody, které taková událost může způsobit. (zdroj: Auxologico.it)
freepik
Rizikové faktory
Jedním z prvních způsobů prevence mrtvice je znát rizikové faktory a snažit se jim čelit. Mezi hlavní patří obezita, sedavé zaměstnání, kouření, drogy, cukrovka, hypercholesterolémie, obstrukční spánková apnoe nebo kardiovaskulární onemocnění.
freepik
Možné příznaky
Cévní mozková příhoda je považována za akutní příhodu, která vzniká náhle a často se může projevit zcela asymptomaticky nebo nespecifickými příznaky (např. zdánlivě běžnou bolestí hlavy). Příznaky, které by měly okamžitě upozornit na podezření na cévní mozkovou příhodu, mohou být: ochrnutí obličeje a končetin, poruchy vidění jednoho nebo obou očí, poruchy chůze, poruchy artikulace a porozumění řeči, zmatenost, deficit síly nebo citlivosti na jedné straně těla a poruchy rovnováhy.
freepik
Následky mrtvice
Následky cévní mozkové příhody mohou být velmi různé a závisí na postižené oblasti. Někteří lidé nemusí utrpět větší poškození, zatímco jiná poranění, i když jsou malá, jsou schopna nevratně poškodit výmluvné oblasti. Cévní mozková příhoda je v současné době považována za třetí nejčastější příčinu úmrtí a jednu z hlavních příčin trvalého postižení a/nebo invalidity v průmyslových zemích.
freepik
Co dělat v případě příznaků
V minulosti byla jediným způsobem, jak se vypořádat s ischemickou cévní mozkovou příhodou, prevence. Dnes lze zasáhnout i jinak, ale je velmi důležité tak učinit již v prvních hodinách po vzniku příznaků. Existují specifické léčebné postupy, které lze provést, jako je trombolýza nebo endovaskulární léčba k odstranění trombu. Hlavním doporučením zůstává co nejdříve navštívit pohotovost.
herci, zpěváci a spisovatelé
01/10/2023
Domovská stránka
03/09/2023
Domovská stránka
03/09/2023
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.