VELSIGNE DEG

Diabetes, snart bare insulin én gang i uken: en ny behandling kan revolusjonere alt

Medisinsk forskning er klar til å bringe en ny type insulin på markedet, med forbehold om myndighetsgodkjenning, som administreres ukentlig (i stedet for daglig som i dag). For pasienter med type 2-diabetes (som ofte er eldre eller skrøpelige personer) vil man dermed kunne gå fra 365 injeksjoner til bare 52.

Denne forskningen ble utført av en kombinert studie av forskere som ble publisert i to ulike tidsskrifter, nemlig "Jama" og "New England Journal of Medicine". Studien gikk ut på å sammenligne effekten og sikkerheten til et nytt ukesdoseinsulin (icodec) med effekten og sikkerheten til to ulike dagsdoseinsuliner som allerede var i bruk, hos rundt 600 forsøkspersoner som aldri hadde tatt insulin før.

Det nye produktet viste små, men klare fordeler etter seks måneder fra inntaksstart, med svært få tilfeller (i gjennomsnitt ett per år per pasient) av hypoglykemi.

Freepik
Et nytt insulin med ukentlig dosering
Medisinsk forskning er klar til å bringe en ny type insulin på markedet, med forbehold om myndighetsgodkjenning, som administreres ukentlig (i stedet for daglig som i dag). For pasienter med type 2-diabetes (som ofte er eldre eller skrøpelige personer) kan man da gå fra 365 injeksjoner til bare 52.
Freepik
Undersøkelsen
Denne forskningen ble utført av en kombinert studie av forskere som ble publisert i to forskjellige tidsskrifter, nemlig "Jama" og "New England Journal of Medicine". Studien var en komparativ undersøkelse av effekten og sikkerheten til et nytt ukesdoseinsulin (icodec) sammenlignet med effekten og sikkerheten til to ulike dagsdoseinsuliner som allerede var i bruk, hos rundt 600 forsøkspersoner som aldri hadde tatt insulin før.
Freepik
Tilsynelatende fordeler og ulemper
Studien viste at etter mer eller mindre seks måneder fra behandlingsstart, viste produktet som ble administrert ukentlig en liten fordel når det gjaldt evnen til å opprettholde et godt nivå på langtidsblodsukkeret. I "Jama" ble det imidlertid også skrevet at det nye legemidlet ga en svak økning i risikoen for hypoglykemi, selv om antallet tilfeller er svært lavt (mindre enn 1 episode per år per pasient).
Freepik
Roberto Trevisans ord (pt. 1)
Roberto Trevisan, professor i endokrinologi ved universitetet i Milano-Bicocca og direktør for diabetologi ved ASST Papa Giovanni XXIII i Bergamo, sier følgende til SkyTg24: "Dette nye molekylet har potensial til å forenkle behandlingen av diabetes som krever insulinbehandling, ved å eliminere ulempene med daglige injeksjoner for pasientene og dermed lette tilpasningen av insulinbehandlingen".
Freepik
Roberto Trevisans ord (pt. 2)
Trevisan, som er en av forfatterne av studien, snakker også om en "virkelig epokegjørende endring og en markant forbedring av livskvaliteten til diabetespasienter". På verdensbasis lider anslagsvis 500 millioner mennesker av type 2-diabetes.
Freepik
Nå mangler den endelige godkjenningen
Det som mangler for øyeblikket, før den kan settes i masseproduksjon for verdensmarkedet, er godkjenning fra de organene som regulerer nye legemidler. Blant de mange fordelene med den nye behandlingen er at den forenkler arbeidet for legene som behandler diabetikere som trenger insulin, spesielt de som bor på langtidspleiehjem.
skuespillere, sangere og forfattere
26/05/2024
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
25/05/2024
Kunstgallerier private samlinger
25/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.