HÄLSA

Enterovirus som inte orsakas av polio: vad de är och vilka symtom de ger

Enterovirus som inte är polio är utbredda virus som kan orsaka infektioner, främst i andningsorganen.

De flesta som kommer i kontakt med dem uppvisar inga eller milda symtom, men hos vissa kategorier, t.ex. barn och personer med nedsatt immunförsvar, kan komplikationerna bli allvarliga.

Symtomen kan vara varierande och kan variera beroende på den drabbade personens hälsotillstånd. Låt oss ta reda på detta och annan information om ämnet i detalj. (källa: humanitas.it)

freepik
Vad är enterovirus som inte är polio
Enterovirus som inte är polio är utbredda virus som kan orsaka infektioner, främst i andningsorganen. De flesta som kommer i kontakt med dem uppvisar inga eller milda symtom, men hos vissa kategorier, t.ex. barn och personer med nedsatt immunförsvar, kan komplikationerna bli allvarliga. Symtomen kan vara varierande och kan variera beroende på den drabbade personens hälsotillstånd. Låt oss ta reda på detta och annan information om ämnet i detalj. (källa: humanitas.it)
freepik
Var icke-polio enterovirus kan hittas och hur infektion kan uppstå
Enterovirus som inte är poliovirus kan finnas i ögonsekret, avföring, näsa och mun hos en infekterad person. Virusöverföring sker därför vid nära kontakt med en smittad person eller vid förtäring av förorenat vatten. Viruset kan spridas även om personen inte har några symtom.
freepik
Möjliga lindriga symtom
När enterovirus som inte är polio smittar i mild form kan infektionerna ge symtom som feber, utslag, muskelvärk, hosta, nysningar eller rinnande näsa. Som redan påpekats kan dock symtomen variera i intensitet och svårighetsgrad från person till person, särskilt när det gäller barn eller personer med nedsatt immunförsvar.
freepik
Möjliga sjukdomar relaterade till enterovirus som inte är poliovirus
Vissa enterovirusinfektioner som inte är polioinfektioner kan ge upphov till sjukdomar som viral encefalit, perikardit, viral konjunktivit, viral meningit, hand-mun-fotsjuka, inflammatorisk muskelsjukdom eller akut slapp förlamning.
freepik
Hur man tar hand om nyfödda
För barn som infekterats med enterovirus som inte är polio bör man överväga isolering, se till att matvaror inte delas och informera föräldrarna så mycket som möjligt om hur man tvättar barnets händer och hur man byter blöja på rätt sätt.
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.