HÄLSA

Symtom som förebådar svimning

När intensiteten i det blod som leds till hjärnan minskar kan en medvetandeförlust och därmed svimning inträffa.

Mekaniskt yttrar sig svimning genom en plötslig förlust av muskeltonus, vilket leder till att man faller mot marken och förlorar ansiktsfärgen. Innan man svimmar kan man uppleva svaghet, illamående och problem med syn och hörsel. Medvetslösheten varar vanligtvis i cirka två minuter.

Orsakerna till svimning kan vara lika varierande som de symtom som föregår den. (Källa: Humanitas sjukhus i Milano)

freepik
Vad är svimning?
När intensiteten i det blod som leds till hjärnan minskar kan en medvetandeförlust och därmed svimning inträffa. Mekanisk svimning yttrar sig genom en plötslig förlust av muskeltonus, vilket leder till att man faller mot marken och förlorar ansiktsfärgen. Medvetslösheten varar i allmänhet i cirka två minuter. Orsakerna till svimning kan vara lika varierande som de symtom som föregår den. (Källa: Humanitas sjukhus i Milano)
freepik
Orsaker till svimning
Orsakerna till svimning kan vara mycket varierande. De sträcker sig från episoder som orsakas av stressiga situationer till dem som orsakas av rädsla, men också svimning till följd av starka känslor, svår smärta, intag av droger eller alkohol, lågt blodtryck, hypoglykemi eller konvulsioner. Svimning kan också ofta orsakas av att man ställer sig upp för snabbt.
freepik
Tillstånd som kan orsaka svimning
Andra orsaker till svimning kan vara vissa sjukdomar som diabetes, stroke, hjärtinfarkt, huvudvärk, cervikal artros eller t.o.m. ventrikelhypertrofi och lungemboli.
freepik
Symtom som föregår svimning
Det är mycket osannolikt att en svimning kommer plötsligt och utan symtom. I de flesta fall kan personen omedelbart före svimningen uppleva yrsel, lätt yrsel, dimsyn, illamående, stickningar i läppar eller fingertoppar, hjärtklappning eller bröstsmärta. (Källa: msdmanuals.com)
freepik
Rekommenderas alltid att konsultera en läkare
Vid en svimning som inte orsakas av en viss situation (t.ex. rädsla) är det alltid en god idé att kontakta läkare för att ta reda på om ytterligare undersökningar är nödvändiga eller inte. Det är särskilt viktigt att kontakta läkare om du svimmar efter ett fall, om du är över 50 år, om svimningen är förknippad med diabetes eller graviditet, men också om fenomenet är kopplat till kramper, oregelbunden hjärtrytm eller ihållande bröstsmärtor.
01/01/1970
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
15/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.