ZDRAVÍ

Infarkt: ženy jsou ohroženy dvakrát více než muži

Nová studie pocházející přímo z Portugalska by mohla významně přispět k pochopení a klinické léčbě srdečního infarktu, jednoho z onemocnění s nejvyšší úmrtností.

Lusitánští vědci zjistili, jaké jsou rozdíly mezi muži a ženami. V krátkodobém a střednědobém horizontu totiž platí, že ženy mají více než dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí po infarktu než muži. Důvodem jsou další příhody nebo následky prvního infarktu na organismus.

Studie, prezentovaná na konferenci Heart Failure 2023, zahrnovala 884 pacientů.

Freepik
Infarkt: ženy jsou ohroženy dvakrát více než muži
Nová studie pocházející přímo z Portugalska by mohla významně přispět k pochopení a klinické léčbě srdečního infarktu, jednoho z onemocnění s nejvyšší úmrtností. To, co lusitánští vědci zjistili, se týká rozdílů mezi muži a ženami. V krátkodobém a střednědobém horizontu se totiž projevují tím, že ženy mají více než dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí po infarktu než muži.
Freepik
Studie
Studii prezentovanou na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart Failure 2023 provedla Mariana Martinho z nemocnice Garcia de Orta v Almadě v Portugalsku.
Freepik
Parametry studie
Sledovanými parametry ve studii byly 30denní úmrtnost, pětiletá úmrtnost a pětileté kardiovaskulární příhody (např. reinfarkt, hospitalizace pro srdeční selhání nebo ischemickou cévní mozkovou příhodu). Studie zahrnovala 884 pacientů. Průměrný věk subjektů byl 62 let, z toho 27 % tvořily ženy. Ženy byly v průměru starší než muži (průměrný věk 67 let oproti 60 letům) a měly vyšší výskyt hypertenze, diabetu a předchozí cévní mozkové příhody. Muži byli častěji kuřáci a trpěli ischemickou srdeční chorobou.
Freepik
Výsledky studie
Výsledky byly jednoznačné a ukázaly, že ženy jsou po infarktu vystaveny vyššímu riziku úmrtí: 30 dní po srdeční příhodě zemřelo 11,8 % žen ve srovnání se 4,6 % mužů, což je více než dvojnásobná úmrtnost. Po pěti letech zemřela téměř třetina žen (32,1 %) ve srovnání s 16,9 % mužů. Více než třetina žen (34,2 %) prodělala během prvních pěti let závažnou příhodu ve srovnání s 19,8 % mužů.
Freepik
Slova výzkumníků
Slova Mariany Martinho: "Ženy měly dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost nepříznivých výsledků než muži v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a to i v případě, že podstoupily léčbu ve stejnou dobu jako muži. Ženy potřebují po srdeční příhodě pravidelné sledování s přísnou kontrolou krevního tlaku, hladiny cholesterolu a cukrovky a kardiologickou rehabilitaci".
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.