HÄLSA

Tyst hjärtinfarkt, de symptom som oftast underskattas

En tyst hjärtinfarkt är en smygande form av hjärtinfarkt som ofta går obemärkt förbi, eftersom symtomen kan vara milda eller till och med utebli.

I detta fotogalleri utforskar vi några tecken som ofta underskattas eller tillskrivs andra orsaker.

Tack vare informationen från "pennmedicine.org" kommer vi att få en bättre förståelse för symtomen på en tyst hjärtinfarkt. Du kommer att upptäcka hur kallsvettning, illamående, kräkningar och andra till synes ofarliga tecken kan dölja en dödlig fara. Förhoppningen är att öka medvetenheten om denna lömska form av hjärtinfarkt och uppmuntra alla att vara mer uppmärksamma på kroppens signaler.

Freepik
Tyst hjärtinfarkt, de symptom som oftast underskattas
En tyst hjärtinfarkt är en smygande form av hjärtinfarkt som ofta går obemärkt förbi, eftersom symtomen kan vara milda eller till och med utebli. I detta fotogalleri utforskar vi några tecken som ofta underskattas eller tillskrivs andra orsaker. Tack vare informationen från "pennmedicine.org" kommer vi att få en bättre förståelse för symtomen på en tyst hjärtinfarkt. Du kommer att upptäcka hur kallsvettning, illamående, kräkningar och andra till synes ofarliga tecken kan dölja en dödlig fara. Förhoppningen är att öka medvetenheten om denna lömska form av hjärtinfarkt och uppmuntra alla att vara mer uppmärksamma på kroppens signaler.
Freepik
Smärta i bröstet
Symtomen på en hjärtinfarkt kan variera: den yttrar sig ofta som en plötslig och intensiv smärta, men ibland kan den yttra sig som ett lätt obehag i mitten av bröstkorgen, åtföljt av tryck eller en känsla av mättnad. Dessa symtom kan uppkomma gradvis, försvinna och sedan återkomma, vilket gör det svårt att ställa diagnos.
Freepik
Smärta någon annanstans i kroppen
En hjärtinfarkt kan också påverka andra delar av kroppen, vilket är anledningen till att identifiering kan vara förvirrande. De andra delarna av kroppen som kan påverkas är armar, rygg, nacke, käke och mage, med symtom som varierar för varje individ.
Freepik
Andningssvårigheter
Om du känner dig utmattad efter små ansträngningar som att gå uppför en trappa kan det tyda på cirkulationsproblem. Andfåddhet, ibland utan bröstsmärta, kan vara ett tecken på en tyst hjärtinfarkt, liksom yrsel och svimning. Även om både män och kvinnor kan drabbas är kvinnor mer benägna.
Freepik
Illamående och kallsvettningar
Kallsvettningar, illamående och kräkningar kan vara förknippade med influensa, men kan också tyda på en tyst hjärtattack. Underskatta inte dessa symtom eftersom de kan vara tecken på ett mycket allvarligare tillstånd.
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
15/05/2024
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.