ZDRAVÍ

5 nejčastějších příčin úmrtí na světě

Na základě údajů shromážděných Globální zdravotnickou observatoří sestavila ČNR seznam pěti nejčastějších příčin úmrtnosti ve světě. Důvodem sestavení tohoto seznamu je snaha o motivaci lidí k lepší péči o své zdraví a vyhýbání se špatným návykům.

Nejčastější příčinou úmrtí na světě je srdce.

V Evropě každoročně umírají více než čtyři miliony lidí. Přibližně milion z nich ještě před dovršením pětasedmdesáti let.

Za kardiovaskulární onemocnění je zodpovědné především kouření cigaret, nadužívání alkoholu, sedavý způsob života a nezdravá strava.

Freepik
Srdce
Nejčastější příčinou úmrtí na světě je srdce. V Evropě každoročně umírají více než čtyři miliony lidí.
Freepik
Cerebrovaskulární onemocnění
Tato onemocnění jsou v důsledku stárnutí populace stále častější.
Freepik
Chronická obstrukční plicní nemoc
Jedná se o patologii postihující dýchací systém. Je charakterizována nevratnou obstrukcí dýchacích cest, jejíž rozsah se liší v závislosti na závažnosti.
Freepik
Alzheimerova choroba a demence
Degenerativní onemocnění, která se pomalu šíří stále více po celé planetě.
Freepik
Rakovina plic
Infekce dolních cest dýchacích a rakovina plic jsou na pátém a šestém místě příčin úmrtnosti.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.