FÖRSÖRJNING

Hodgkins lymfom: vad det är, riskfaktorer och symtom

Lymfom är en sjukdom i lymfsystemet, dvs. den uppsättning vävnader som har till uppgift att försvara kroppen mot yttre agens och sjukdomar. Hodgkins lymfom kan framför allt drabba organ som lymfkörtlar, mjälte, tymus, benmärg och andra små områden i kroppen, innan det sprider sig i hela kroppen.

Ju längre sjukdomen fortskrider, desto mer försämras kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Det finns många riskfaktorer som vi känner till, men det finns för närvarande ingen specifik förebyggande metod, eftersom det anses vara en sällsynt sjukdom.

Hodgkins lymfom är komplicerat att diagnostisera eftersom det kännetecknas av symtom som liknar dem hos andra mycket vanliga sjukdomar, och många gånger är patienterna helt symtomfria. När det gäller behandling beror den på hur långt sjukdomen har fortskridit.

Freepik
Hodgkins lymfom: vad det är, riskfaktorer och symtom
Lymfom är en sjukdom i lymfsystemet, dvs. den uppsättning vävnader som har till uppgift att försvara kroppen mot yttre agens och sjukdomar. Hodgkins lymfom kan framför allt drabba organ som lymfkörtlar, mjälte, tymus, benmärg och andra små områden i kroppen, innan det sprider sig i hela kroppen. Cellerna i lymfsystemet (som är B-lymfocyter) har onormal och överdriven tillväxt och kan ansamlas både i lymfsystemet självt och i andra organ.
Freepik
Riskfaktorer för Hodgkins lymfom
Ålder: åldersgrupperna 20-30 och 50-60 år är mest drabbade. Det är också miljöfaktorer, snarare än genetiska faktorer, som har ett visst inflytande på förekomsten av sjukdomen. Statistiskt sett drabbas också män oftare än kvinnor. Epstein-Barr-viruset, som orsakar infektiös mononukleos, och vissa tillstånd av immundepression kan också gynna uppkomsten av denna typ av lymfom. Slutligen är Hodgkins lymfom vanligare i Nordeuropa, Förenta staterna och Kanada och mindre vanligt i asiatiska länder.
Freepik
Möjliga metoder för förebyggande
Det enda sättet att förebygga denna typ av lymfom är att hålla sig borta från alla de vanligaste riskfaktorerna. Det finns inget sätt att förutsäga när sjukdomen bryter ut, eftersom den anses vara mycket sällsynt.
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=518562
Diagnos
Eftersom det är en sjukdom som ger symtom som är gemensamma med andra sjukdomar är den ganska svår att diagnostisera. Patienter upptäcker den ofta genom att genomgå en lungröntgen av andra skäl. En person med Hodgkins lymfom kan få feber, nattliga svettningar, trötthet, viktminskning, buksmärtor eller buksvullnad, ihållande klåda och bröstsmärtor, hosta eller andningssvårigheter, beroende på var sjukdomen har brutit ut.
Freepik
Vid misstanke om Hodgkins lymfom.
Vid misstanke om Hodgkins lymfom tas en lymfkörtelbiopsi eller ett vävnadsprov från en patologisk lymfkörtel. Läkaren kommer sedan att utföra lämpliga tester för att ta reda på vilken typ av celler det rör sig om, om de är neoplastiska eller inte. Patienten får också genomgå blodprov och en benmärgsbiopsi samt en PET-, CT- eller MR-undersökning för att undersöka tumörens utbredning.
Freepik
Botemedel mot Hodgkins lymfom
Behandlingen av denna typ av sjukdom beror på graden av sjukdomsutveckling (I till IV beroende på antalet infiltrerade ställen och förekomsten av lokalisering i organ som inte är lymfkörtlar). Tack vare forskning och nya kliniska protokoll går dock de flesta som behandlas för Hodgkins lymfom i fullständig remission från sjukdomen.
01/01/1970
vin, öl, mousserande vin, champagne
19/04/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.