DODÁVKY

Hodgkinův lymfom: co je to, rizikové faktory a příznaky

Hodgkinův lymfom je onemocnění lymfatického systému, tj. souboru tkání, které mají za úkol bránit tělo před vnějšími činiteli a nemocemi. Konkrétně Hodgkinův lymfom může postihnout orgány, jako jsou lymfatické uzliny, slezina, brzlík, kostní dřeň a další malé oblasti těla, než se rozšíří do celého těla.

Čím více nemoc postupuje, tím více je narušena schopnost organismu bojovat s infekcí. Existuje mnoho rizikových faktorů, o kterých víme, ale v současné době neexistuje žádná specifická metoda prevence, protože je považována za vzácné onemocnění.

Hodgkinův lymfom je složité diagnostikovat, protože se vyznačuje příznaky podobnými příznakům jiných velmi běžných onemocnění a mnohdy jsou pacienti zcela bez příznaků. Co se týče léčby, záleží na tom, jak daleko nemoc pokročila.

Freepik
Hodgkinův lymfom: co je to, rizikové faktory a příznaky
Hodgkinův lymfom je onemocnění lymfatického systému, tj. souboru tkání, které mají za úkol bránit tělo před vnějšími činiteli a nemocemi. Konkrétně Hodgkinův lymfom může postihnout orgány, jako jsou lymfatické uzliny, slezina, brzlík, kostní dřeň a další malé oblasti těla, než se rozšíří do celého těla. Buňky lymfatického systému (což jsou B lymfocyty) mají abnormální a nadměrný růst a mohou se hromadit jak v samotném lymfatickém systému, tak v jiných orgánech.
Freepik
Rizikové faktory Hodgkinova lymfomu
Věk: nejvíce postiženy jsou věkové skupiny 20-30 a 50-60 let. Určitý vliv na výskyt onemocnění mají také spíše faktory prostředí než genetické faktory. Statisticky jsou více postiženi muži než ženy. Virus Epsteina-Barrové, který je zodpovědný za infekční mononukleózu, a některé stavy imunodeprese mohou rovněž podporovat vznik tohoto typu lymfomu. A konečně, Hodgkinův lymfom je častější v severní Evropě, Spojených státech a Kanadě a méně častý v asijských zemích.
Freepik
Možné metody prevence
Jediným způsobem, jak tomuto typu lymfomu předejít, je vyhýbat se všem nejčastějším rizikovým faktorům. Neexistuje žádný způsob, jak předpovědět vznik tohoto onemocnění, protože je považováno za velmi vzácné.
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=518562
Diagnóza
Jelikož se jedná o onemocnění, které má společné příznaky s jinými nemocemi, je poměrně obtížné ho diagnostikovat. Pacienti ji často zjistí tak, že podstoupí rentgenové vyšetření hrudníku z jiných důvodů. U někoho, kdo trpí Hodgkinovým lymfomem, se může objevit horečka, noční pocení, únava, úbytek hmotnosti, bolest nebo otok břicha, úporné svědění a bolest na hrudi, kašel nebo potíže s dýcháním v závislosti na místě vzniku onemocnění.
Freepik
V případě podezření na Hodgkinův lymfom
Při podezření na Hodgkinův lymfom se provede biopsie lymfatické uzliny nebo odběr vzorku tkáně z patologické lymfatické uzliny. Lékař poté provede příslušné testy, aby zjistil, o jaký typ buněk se jedná, zda o nádorové či jiné. Pacientovi jsou rovněž provedeny krevní testy a biopsie kostní dřeně a také vyšetření PET, CT nebo MRI, aby bylo možné sondovat šíření nádoru.
Freepik
Léčba Hodgkinova lymfomu
Terapie tohoto typu onemocnění závisí na stupni pokročilosti onemocnění (I až IV v závislosti na počtu infiltrovaných míst a přítomnosti lokalizace v jiných než lymfatických uzlinách). Díky výzkumu a novým klinickým protokolům však většina lidí léčených pro Hodgkinův lymfom přechází do úplné remise onemocnění.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.