HÄLSA

Long Covid: ett blodprov kan förutsäga vem som kan drabbas av den

Ett enkelt blodprov för att förutsäga vem som kommer att drabbas av Long Covid: nu verkar det möjligt tack vare en studie av forskare vid University College London, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften EBioMedicine i The Lancet. Enligt forskarna förändrar även en mild eller asymtomatisk Covid-infektion proteinprofilen i blodplasman. "Om vi kan identifiera personer som kan utveckla Long Covid", kommenterar Wendy Heywood, huvudförfattare, "kommer detta att bana väg för att testa behandlingar, t.ex. antivirala läkemedel som ges i ett tidigt skede av infektionen, för att se om de kan minska risken" för syndromet. Med hjälp av riktad masspektrometri visade det sig att Covid-19 påverkade plasmaproteinnivåerna under en sexveckorsperiod. Mycket höga koncentrationer upptäcktes för 12 av 91 proteiner och proteinkoncentrationerna var kopplade till symptomens svårighetsgrad. Forskargruppen visade dessutom att onormala nivåer av 20 proteiner var ett tecken på bestående störningar även ett år efter infektionen: den så kallade Long Covid.

Foto freepik
Ett enkelt blodprov kan avslöja om en person löper risk att utveckla symtom på Long Covid.
Getty Images
Detta har framkommit i en studie utförd av ett forskarlag som analyserade blodprover från 54 vårdanställda som smittats av Covid.
Getty Images
Den långa koviden, dvs. att mycket varierande symtom kvarstår efter återhämtning, är en av de mest mystiska egenskaperna hos coronaviruset.
Getty Images
Med hjälp av riktad masspektrometri konstaterades att Covid-19 påverkade plasmaproteinnivåerna under 6 veckor.
Getty Images
I själva verket hittades mycket höga koncentrationer för 12 av 91 proteiner och proteinkoncentrationerna var förknippade med symtomens svårighetsgrad.
Getty Images
Dessutom fann forskargruppen att onormala nivåer av 20 proteiner var ett tecken på bestående störningar även ett år efter infektionen: den så kallade Long Covid
skådespelare, sångare och författare
26/02/2024
vin, öl, mousserande vin, champagne
23/02/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.