VELSIGNE DEG

Juvenil Parkinsons sykdom, symptomer du bør være oppmerksom på

Gjennomsnittsalderen for debut av Parkinsons sykdom anslås til rundt 60 år. Selv om Parkinsons sykdom vanligvis regnes som en sykdom som rammer eldre aldersgrupper, kan den også ramme yngre mennesker.

Det anslås at 5 % av de som rammes, kan få Parkinsons sykdom før fylte 40 år, og i svært sjeldne tilfeller enda tidligere. Tenk bare på den amerikanske skuespilleren Michael J. Fox, som fikk sykdommen i en alder av 29 år.

Hos svært unge personer kan genetikk spille en svært viktig rolle, i hvert fall i 60 % av tilfellene. Det spekuleres særlig i om en mutasjon i GBA-genet kan være relevant, selv om en mutasjon ikke nødvendigvis betyr at sykdommen vil vise seg.

freepik
Parkinsons sykdom og unge mennesker
Gjennomsnittsalderen for debut av Parkinsons sykdom anslås til rundt 60 år. Selv om Parkinsons sykdom vanligvis regnes som en sykdom som rammer eldre aldersgrupper, kan den også ramme yngre mennesker. Det anslås at 5 % av de som rammes, kan få Parkinsons sykdom før fylte 40 år, og i svært sjeldne tilfeller enda tidligere.
freepik
Mutasjonen i GBA-genet
Tenk bare på den amerikanske skuespilleren Michael J. Fox, som fikk denne sykdommen i en alder av 29 år. Hos svært unge personer kan genetikk spille en svært viktig rolle, i hvert fall i 60 % av tilfellene. Det spekuleres spesielt i om en mutasjon i GBA-genet kan være relevant, selv om mutasjon ikke nødvendigvis betyr at sykdommen vil vise seg.
freepik
Resultatene fra en fersk undersøkelse
Ifølge en fersk studie utført ved Karolinska Institutet i Stockholm kan smittestoffer som har trengt gjennom nesen og nådd sentralnervesystemet, ligge til grunn for nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons (men også Alzheimers). Derfor kan et av de tidligste symptomene være en kraftig reduksjon i luktesansen, som kan inntreffe ti år før de motoriske symptomene oppstår.
freepik
Tidlige symptomer
Mens ca. 30 % av pasientene kan få et tidlig symptom, for eksempel tap av luktesans, kan 75 % få forstoppelse før de får motoriske symptomer, ettersom man antar at en annen inngangsvei kan være tarmen.
freepik
Vanskeligheter med å stille diagnose
Parkinsons sykdom har en tendens til å utvikle seg langsommere hos unge mennesker, som kan klare seg godt i minst 10 til 15 år. I dette tilfellet er det største problemet at sykdommen diagnostiseres så sent, fordi juvenil Parkinson er lite kjent og symptomene ikke alltid er knyttet til sykdommen.
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
16/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.