VELSIGNE DEG

En studie har resultert i det første atlaset over allergier i Europa.

Allergier er veldig irriterende og rammer mesteparten av verdens befolkning. Enten de er sesongbetingede (pollen, gress) eller medfødte (støv, peanøtter, insektstikk), må man uansett leve med dem og ta doser med antihistaminer etter behov.

En studie utført av Universitetet i Wien har nå laget et ekte europeisk kart over sensibilisering for visse typer allergier, den første noensinne ved hjelp av en ny analysemetode og nye tester. Resultatene viser forskjeller i sensibilisering, til og med basert på hvor man bor og på kostholdet.

Disse resultatene kan også være nyttige for forebygging og strategier for å bekjempe disse plagene.

Freepik
En studie har resultert i det første atlaset over allergier i Europa.
Allergier er veldig irriterende og rammer mesteparten av verdens befolkning. Enten de er sesongbetingede (pollen, gress) eller medfødte (støv, peanøtter, insektstikk), må man uansett leve med dem og ta doser med antihistaminer etter behov. En studie utført av Universitetet i Wien har nå laget et ekte europeisk kart over sensibilisering for visse typer allergier, den første noensinne ved hjelp av en ny analysemetode og nye tester. Resultatene viser forskjeller i sensibilisering, til og med basert på hvor man bor og på kostholdet. Disse resultatene kan også være nyttige for forebygging og strategier for å bekjempe disse plagene.
freepik
Europas første allergiatlas
For første gang i historien ble det utarbeidet et ekte atlas over europeiske allergier. Molekylære sensibiliseringsmønstre hos mer enn 2800 barn fra alle deler av Europa (nordlige, sørlige og sentrale deler) ble studert, og regionale, klimatiske og kostholdsmessige forskjeller i reaksjon på allergener ble undersøkt, noe som viste klare forskjeller som ikke kan tilskrives genetikk alene.
freepik
Undersøkelsen
Denne studien ble utført av det medisinske universitetet i Wien, i samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm og Karl Landsteiner University of Health Sciences i Krems. Resultatene ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Allergy.
freepik
Hva er nytt i studien ?
Studien ledes av professor Rudolf Valenta ved Institutt for patofysiologi og allergiforskning ved det medisinske universitetet i Wien. Studien undersøkte sensibiliseringsmønstre for immunglobulin E (IgE), eller antistoffer hvis tilstedeværelse i blodet indikerer allergisk sensibilisering, i 9 befolkningsbaserte kohorter fra hele Europa. Disse resultatene kunne man oppnå på grunn av noen nyvinninger i analysemetoden, som aldri har blitt brukt før, og som dekker 176 allergenmolekyler.
freepik
Pollen og katter
Resultatene viste for eksempel at følsomhet for gresspollenallergenet Phl p 1 og det viktigste katteallergenet Fel d 1, dominerer i de fleste områder i Europa, men er samtidig ganske likt fordelt over hele Europa. Dette betyr at det for denne spesifikke allergien ikke ser ut til å være noen ytre faktorer som påvirker hvem som lider av denne allergien og hvem som ikke gjør det.
freepik
Peanøttallergi
Situasjonen er derimot annerledes med hensyn til sensibilisering mot peanøttallergener, som ikke finnes likt fordelt utover, men bare i en liten del i noen spesifikke områder. Mens hvis vi ser større på det, og med tanke på fruktallergener (Pru p 3 e Act d 1 e 2), er dèt mer utbredt i Sør- og Sentral-Europa. 
freepik
Allergi mot støvmidd
Sensibilisering for støvallergener (Der p 1, 2 e 23) varierer sterkt fra sted til sted. Atlaset viser imidlertid at den laveste konsentrasjonen av personer som er følsomme for dette allergenet, finnes i Nord-Europa, der klimaet er tøffere.
freepik
Allergi mot vepsegift
Allergi mot gift fra vepsestikk er, i likhet med andre insekter, et dominerende molekyl i store deler av Europa, som Vest-, Nord- og Sentral-Europa. I Sør-Europa har man imidlertid ikke funnet så stor overfølsomhet.
freepik
Hva  innebærer denne studien ?
Først og fremst gjør dette nye kartet det mulig å spore utviklingen av IgE-sensibilisering fra tidlig barndom. I tillegg tilskrev forskerne variasjonene i sensibilisering til ulike allergener, klimatiske forhold og ulike leve- og spisevaner i de enkelte regionene. Når vi fortsatt snakker om barn, var et av de viktigste funnene i studien oppdagelsen av at det er mindre sannsynlig at personer som vokser opp i varme, tørre omgivelser utvikler betydelig følsomhet for allergener sammenliknet med de som vokser opp i tempererte omgivelser.
skuespillere, sangere og forfattere
26/05/2024
Kunstgallerier private samlinger
25/05/2024
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
25/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.