ZDRAVÍ

8 zvláštních fobií, znáte je?

Fobie jsou zdánlivě iracionální a přetrvávající strachy, které mohou být zaměřeny na nejrůznější osoby, zvířata, věci nebo situace.

Hlavním příznakem u osob trpících fobií je snaha vyhnout se objektu nebo situaci, která vyvolává strach a způsobuje stav úzkosti a tísně. Pro psychoanalýzu by fobie vznikla odstraněním nevědomého obsahu, zatímco na úrovni nevědomých pudů vzniká fobie odstraněním myšlenky.

Z mnoha známých fobií je mnoho obzvlášť zvláštních a kuriózních. Vybrali jsme několik z nich.

Freepik
Co jsou fobie
Fobie jsou zdánlivě iracionální a přetrvávající strachy, které mohou být zaměřeny na nejrůznější osoby, zvířata, věci nebo situace. Hlavním příznakem u osob trpících fobií je snaha vyhnout se objektu nebo situaci, která vyvolává strach a způsobuje stav úzkosti a tísně. Pro psychoanalýzu by fobie vznikla odstraněním nevědomého obsahu, zatímco na úrovni nevědomých pudů vzniká fobie odstraněním myšlenky. Z mnoha známých fobií je mnoho obzvlášť zvláštních a kuriózních. Vybrali jsme několik z nich.
Freepik
Fobofobie, strach ze strachu
Fobofobie je strach ze strachu. Obvykle jím trpí jedinci, kteří mají jiné typy poruch souvisejících s úzkostí a záchvaty paniky.
Freepik
Globofobie - Strach z balónů
Lidé trpící tímto problémem se obávají zvuku praskajícího balónku, ale také pociťují nepříjemné pocity při dotyku balónku nebo při ucítění jeho charakteristického gumového zápachu. Dokonce i pouhá myšlenka na balón nebo jeho přítomnost ve filmu může vyvolat zvýšené emoční napětí. Známá televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla, že touto fobií trpí.
Freepik
Nomofobie, strach z nefunkčního smartphonu
Nomofobie, tedy strach z nefunkčnosti chytrého telefonu, je poměrně nová. Ti, kteří jí trpí, zažívají nepohodlí, úzkost a dokonce i strach, protože nemohou používat mobilní telefon.
Freepik
Mykofobie, strach z hub
Mykofobie je strach z hub. Nemocný nemůže jíst houby ani jiné potraviny, které je obsahují.
Freepik
Genofobie, strach z brady
Genofobie je neopodstatněný a abnormální strach z brady. Mimo jiné je to strach, se kterým se těžko žije, protože je obtížné vyhnout se pohledu na tuto část těla...
Freepik
Penterafobie, strach z tchyně
Penterafobie je strach z tchyně. Je sice pravda, že mnozí nemusí mít dobrý vztah s matkou svého partnera, ale u některých je tento strach dokonce patologický.
Freepik
Dehypnofobie, strach z jídla s jinými lidmi
Hypnofobie je strach z jídla ve společnosti jiných lidí. Jedná se o sociální úzkostnou poruchu, tj. poruchu spojenou se strachem z vystavování se na veřejnosti.
Freepik
Bananafobie - Strach z banánů
Tato fobie, jak už název napovídá, zahrnuje strach z banánů.
Freepik
Omfalofobie, strach z pupku
Omfalofobie je patologický strach z pupíku, ať už vlastního, nebo cizího.
Freepik
Koumpounophobia - Strach z knoflíků
Lidé trpící touto fobií se nemohou těchto doplňků dotknout, a proto mají tendenci mít šatník, jehož oděvy jsou bez knoflíků. Strach může vzniknout už při pohledu na knoflíky. Mezi příznaky fobie z knoflíků patří odpor, třes a dušnost.
Freepik
Trypofobie - strach z děr a kazů
Tento strach se týká všech druhů děr: velkých, malých, pravidelných i nepravidelných. Strach může vyvolat například včelí hnízdo nebo sýr s dírami, jako je ementál. Osoby trpící touto fobií pociťují při pohledu na dutiny nepříjemné pocity a odpor, v závažných případech až zimnici a nevolnost.
Freepik
Hipopotomonstrosesquipedaliophobia - Strach z příliš dlouhých slov
Příliš dlouhá slova mohou způsobovat úzkost z výkonu kvůli obtížné výslovnosti. Zejména lidé se cítí vystaveni riziku, že budou v případě chyby posluchači poníženi.
Freepik
Hafefobie, fobie z objímání
Hafefobie je strach z objetí, který je pak obecným strachem z dotýkání se druhých nebo z jejich dotýkání.
Freepik
Arachibutyrofobie - Strach z arašídového másla, které se lepí na ústa.
Tato fobie je charakterizována intenzivním a iracionálním strachem z arašídového másla, které se přilepí na patro, což pravděpodobně souvisí s neschopností otevřít ústa nebo strachem z udušení.
Freepik
Ablutofobie - strach z mytí
Tato fobie se může projevovat jako strach z kontaktu s vodou, ale také s hygienickými prostředky, jako je mýdlo. Zdá se, že touto fobií trpí zejména děti a ženy. Mezi příznaky ablutofobie patří odpor, znechucení, úzkost, hyperventilace a tachykardie.
Freepik
Eisoptrofobie - strach ze zrcadel nebo z pohledu do zrcadla
Lidé trpící touto fobií pociťují úzkost při pohledu do zrcadla. Původ tohoto strachu může souviset s pověrami: říká se, že rozbití zrcadla může přinést smůlu nebo že pohled do zrcadla může člověka spojit s paralelním světem za zrcadlem. Zrcadla a jiné zrcadlící se povrchy byly ve skutečnosti vždy spojovány s podivnými nebo bizarními jevy.
freepik
Nomofobie - strach z odpojení od webu
Termín nomofobie pochází z No Mobile. Jak napovídá vědecký název, tento strach vzniká, když není možné navázat spojení s ostatními. Vypnutý telefon nebo nedostatek spojení může vyvolat stav úzkosti. Nomofob se cítí izolován od světa, ve stavu osamělosti. Mezi příznaky nomofobie patří tachykardie, pocení nebo dokonce strach ze smrti.
Freepik
Xantofobie - strach ze žluté barvy
Lidé trpící tímto strachem se bojí vidět jakýkoli předmět žluté barvy, včetně slunce. Člověk začíná pociťovat zejména úzkost a malátnost, což může vést až k záchvatům paniky. Původ tohoto strachu možná souvisí s pověrami: v některých kulturách je žlutá barva spojována se smůlou a smutkem.
Freepik
Fobofobie - strach ze strachu jako takového
Fobofobie je vzácný typ strachu, který lze označit jako fobii ze strachu, ale také jako strach z rozvoje určité fobie. Fobofobie souvisí s problémy s ovládáním úzkosti a záchvaty paniky.
Freepik
Pogonofobie - strach z dlouhých vousů
Strach z vousů souvisí s traumatickými zážitky z dětství: v mnoha pohádkách mají zlé postavy dlouhé vousy. Ti, kteří mají tuto hrůzu, si často vousy spojují s neupravenými, špinavými, nehygienickými, ale především nebezpečnými lidmi.
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.