VELSIGNE DEG

Bipolar lidelse: mulige årsaker og symptomer

Bipolar lidelse kjennetegnes av vekslende faser der mani eller depresjon fra tid til annen kan dominere. Symptomene på hver av dem kan da variere.

Bipolar lidelse debuterer som regel i ungdomsårene eller rundt 20- eller 30-årsalderen og kan klassifiseres som bipolar lidelse type I, bipolar lidelse type II eller bipolar lidelse uten annen spesifisering.

Årsakene til denne typen lidelser kan være mange og varierte. (Kilde: grupposandonato.it)

freepik
Hva er bipolar lidelse og klassifiseringer
Bipolar lidelse kjennetegnes av vekslende faser der mani eller depresjon fra tid til annen kan dominere. Symptomene på hver av dem kan da variere. Bipolar lidelse debuterer som regel i ungdomsårene eller rundt 20- eller 30-årsalderen og kan klassifiseres som bipolar lidelse type I, bipolar lidelse type II eller bipolar lidelse uten annen spesifisering. Årsakene til denne typen lidelser kan være mange og varierte. (Kilde: grupposandonato.it)
freepik
Den depressive fasen
Når bipolar lidelse går gjennom den depressive fasen, kan de vanligste symptomene være: nedstemthet og konstant humør gjennom hele dagen, redusert interesse for dagliglivets aktiviteter, manglende motivasjon, angst, tilbakevendende gråt, nedsatt konsentrasjon, skyldfølelse, søvnforstyrrelser, uro, mulige selvmordstanker.
freepik
Den maniske fasen
Når bipolar lidelse går gjennom manifasen, kan de vanligste symptomene være overdreven eufori, økt pratsomhet, redusert søvnbehov, tap av kontakt med virkeligheten og risikofylt atferd.
freepik
De mulige årsakene
Årsakene til bipolar lidelse kan være mange, selv om den eksakte årsaken fortsatt er ukjent. De utløsende faktorene for bipolar lidelse kan være biologiske, genetiske eller psykososiale. Andre risikofaktorer er dødsfall, en periode med alvorlig stress, en traumatisk hendelse, bruk av vanedannende stoffer (alkohol, narkotika osv.).
freepik
Sammenhenger med andre hendelser
Bipolar lidelse er ofte korrelert med hyperaktivitet, oppmerksomhetssvikt, angstlidelser, spiseforstyrrelser eller andre personlighetsforstyrrelser.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.