HÄLSA

Bipolär sjukdom: möjliga orsaker och symtom

Bipolär sjukdom kännetecknas av växlande faser där mani eller depression då och då kan dominera. Symtomen kan då variera.

Bipolär sjukdom debuterar i allmänhet under tonåren eller i 20-30-årsåldern och kan klassificeras som bipolär sjukdom typ I, bipolär sjukdom typ II eller bipolär sjukdom utan annan specifikation.

Orsakerna till denna typ av störning kan vara många och varierande. (Källa: grupposandonato.it)

freepik
Vad är bipolär sjukdom och dess klassifikationer
Bipolär sjukdom kännetecknas av växlande faser där mani eller depression då och då kan dominera. Symtomen kan då variera. Bipolär sjukdom debuterar i allmänhet under tonåren eller i 20-30-årsåldern och kan klassificeras som bipolär sjukdom typ I, bipolär sjukdom typ II eller bipolär sjukdom utan annan specifikation. Orsakerna till denna typ av störning kan vara många och varierande. (Källa: grupposandonato.it)
freepik
Den depressiva fasen
När bipolär sjukdom går igenom den depressiva fasen kan de vanligaste symtomen vara: nedstämdhet och konstant humör under hela dagen, minskat intresse för aktiviteter i det dagliga livet, brist på motivation, ångest, återkommande gråt, nedsatt koncentration, skuldkänslor, sömnstörningar, oro, eventuella självmordstankar.
freepik
Den maniska fasen
När bipolär sjukdom går igenom manifasen kan de vanligaste symtomen vara överdriven eufori, ökad pratsamhet, minskat sömnbehov, förlorad kontakt med verkligheten och högriskbeteende.
freepik
Möjliga orsaker
Orsakerna till bipolär sjukdom kan variera, även om den exakta orsaken fortfarande är okänd. De utlösande faktorerna för bipolär sjukdom kan vara biologiska, genetiska eller psykosociala. Andra riskfaktorer är: en sorg, en period av svår stress, en traumatisk händelse, användning av beroendeframkallande ämnen (alkohol, droger etc.).
freepik
Samband med andra händelser
Bipolär sjukdom är ofta korrelerad med hyperaktivitet, uppmärksamhetsstörningar, ångestsyndrom, ätstörningar eller andra personlighetsstörningar.
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
21/06/2024
01/01/1970
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
11/06/2024
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.