tumörer
18/03/2023 14:00
HÄLSA

Myror kan "känna lukten" av cancer hos människor, enligt läkarnas upptäckt

Myror har inga näsor, men det hindrar dem inte från att känna lukten av cancer. Tack vare de många luktreceptorerna på deras antenner har insekterna ett otroligt luktsinne och kan använda det för att upptäcka tumörer.

Forskning från det franska departementet Oise nära Senlis har avslöjat hur den silkesmyran, som är vanlig på norra halvklotet, kan upptäcka cancerceller i laboratoriet.

Studien leder till några ganska tydliga slutsatser. Myrorna i de tränade kolonierna tillbringade 20 procent mer tid i närheten av tumörlukten. En artikel som publicerats i tidskriften Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences redogör för studiens resultat.