HÄLSA

En aspirin om dagen kan orsaka anemi hos äldre enligt en studie

I USA tas aspirin dagligen av minst 40 procent av de vuxna som är 60 år eller äldre. Intaget motiveras av att dessa personer behöver förebygga blodproppar som kan orsaka stroke eller hjärtinfarkt.

På senare år har dock experter omvärderat den dagliga användningen av aspirin för alla äldre eftersom det hos många av dem kan orsaka en ökad risk för blödningar, även mer subtila blödningar, som sedan kan leda till anemi. För vissa äldre personer rekommenderas dock fortfarande daglig användning av aspirin, särskilt om de redan har haft hjärtattacker eller stroke.

I studien undersöktes inte hur aspirin kan bidra till anemi, men forskarna har en uppfattning om hur detta kan ske.

freepik (generic image)
Det dagliga intaget av aspirin
I USA tas aspirin dagligen av minst 40 procent av alla vuxna som är 60 år eller äldre. Intaget motiveras av att dessa personer behöver förebygga blodproppar som kan orsaka stroke eller hjärtinfarkt. (Källa: cnn.com)
freepik (generic image)
Vad kan orsaka dagligt intag av aspirin
På senare år har dock experter omvärderat den dagliga användningen av aspirin för alla äldre människor eftersom det hos många av dem kan orsaka en ökad risk för blödning, även mer subtila blödningar, som sedan kan leda till anemi. För vissa äldre rekommenderas dock fortfarande daglig användning av aspirin, särskilt om de redan har haft episoder av hjärtattacker eller stroke.
freepik (generic image)
Hur daglig aspirin kan bidra till uppkomsten av anemi
Studien tog inte upp hur aspirin skulle kunna bidra till anemi, men forskarna har en idé om hur detta skulle kunna ske. Aspirin skulle tydligen göra det svårare för blodet att koagulera och blockera ett enzym som kallas Cox-1, som är viktigt för att upprätthålla slemhinnan i magen och tarmarna. När denna skyddande barriär skadas kan små mängder blod läcka ut från tarmen och orsaka anemi.
freepik (generic image)
De som löper störst risk
Medan det för många människor fortfarande är viktigt att ta daglig aspirin, kan det för andra finnas en ökad risk. I synnerhet skulle risken vara betydande för dem som lider av anemi eller inflammatoriska sjukdomar som artrit eller kronisk njursvikt.
freepik (generic image)
Uppgifter från studien
De 20 procent som tar aspirin löper större risk att bli anemiska än de som inte gör det, enligt forskarna. Tjugofyra procent av de äldre som tar aspirin varje dag förväntas utveckla anemi inom fem år, åtminstone enligt studien.
vin, öl, mousserande vin, champagne
19/04/2024
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.