HÄLSA

Hur väljer man solglasögon? Några användbara tips för att skydda din syn

Under sommaren ökar utomhusvistelsen kraftigt ögonens exponering för reflekterande ytor som stränder, havet eller gräsmattor. Detta kräver särskild omsorg för att skydda ögonen från skador orsakade av solstrålning, precis som huden i solen. Solglasögon har av EU klassificerats som "personlig skyddsutrustning" eftersom de är försedda med oftalmiska linser som skyddar ögonen mot ultraviolett (UV) strålning.

Därför måste solglasögon uppfylla vissa säkerhets- och kvalitetsstandarder för att ge maximalt ögonskydd.

Här är några tips för att välja solglasögon.

freepik
Hur väljer man solglasögon?
Under sommaren ökar utomhusvistelsen kraftigt ögonens exponering för reflekterande ytor som stränder, havet eller gräsmattor. Detta kräver särskild omsorg för att skydda ögonen från de skador som solstrålningen orsakar, precis som huden i solen. Här är några av våra tips för att välja solglasögon. (Källa: my-personaltrainer.com)
freepik
Vad är solglasögon?
Solglasögon har av Europeiska unionen klassificerats som "personlig skyddsutrustning" eftersom de är försedda med oftalmiska linser som skyddar ögonen mot ultraviolett (UV) strålning. Därför måste solglasögon uppfylla vissa säkerhets- och kvalitetsstandarder för att garantera maximalt ögonskydd.
freepik
Varför skydda ögonen?
Att skydda ögonen från solens UV-strålar och intensiva ljusstyrka är viktigt för en sund syn. Solglasögon är viktiga i detta avseende och bidrar till att minska ögonirritation, ögonlocksdermatit, konjunktivit och keratit som kan uppstå.
freepik
UV-filter
Solglasögonlinser har ett UV-filter som absorberar UVA- och UVB-strålning som kan orsaka ögonskador. Ultraviolett strålning avges huvudsakligen av solen och omfattar våglängder från 100 till 400 nm i det elektromagnetiska fältet.
freepik
Den mest intensiva UV-strålningen
UV-strålningen blir intensivare med ökande höjd över havet, med en ökning på 10-12% per 1000 meter. De är också mer närvarande när solen står som högst mitt på dagen och når sin maximala höjd för den latitud där man befinner sig. Slutligen dämpar förekomsten av moln UV-strålningen, vilket innebär att UV-intensiteten ökar med minskande molnighet.
freepik
Solglasögon: vilka krav måste de uppfylla?
Varje solglasögonlins måste förses med en etikett med information om filtrets effektivitet. Det finns fyra filterkategorier, från noll till fyra, och beslutet om vilket filter som ska väljas beror på ljusförhållandena. Kategori 0-1 ger mycket klart ljus och dämpar svagt ljus, vilket är lämpligt för inomhusbruk och svagt upplysta dagar. Kategori 2 är lämplig för molniga dagar och medelljus, medan kategori 3 är perfekt för daglig användning i solen. Kategori 4 är användbar vid starka ljusförhållanden, t.ex. höga berg och ytor med efterklang.
freepik
CE-märkning (europeisk överensstämmelse)
Solglasögon utan "CE"-märkning är inte säkra, så köp dem inte. Om linserna inte har den europeiska överensstämmelsemärkningen kan de skada din syn.
freepik
CE-märkning och information på solglasögon
CE-märkningen på solglasögon intygar produktens säkerhet och utfärdas av tillverkaren efter att ha klarat specifika överensstämmelseprov. I informationsbladet, som utfärdas av tillverkaren, måste följande information anges: solfilterkategori, typ av solfilter, optisk klass (1:a eller 2:a, beroende på linsens optiska kvalitet), bruksanvisning, rengöring och underhåll samt slutligen namn och adress till tillverkaren eller dennes representant i Europeiska gemenskapen. Informationsbladet ska innehålla specifik information, t.ex. produktegenskaper, UV-skyddsklassificering, bruksanvisning och skötselanvisningar. CE-märkningen och informationsbladet är viktiga för att garantera konsumenternas säkerhet och korrekt användning av produkten.
Vad är polariserade solglasögon?
Polariserande solglasögon är försedda med linser som har ett polariserande filter och integrerade solfilter. Det polariserande filtret reglerar mängden ljus som kommer in i ögonen och minimerar oönskad bländning från blanka ytor som vatten, sand, snö, asfalt och gräsmattor. Glasögonen skyddar också ögonen mot skadliga UV-strålar och förebygger risken för bländning.
Skydda ögonen
För att undvika ögonskador är det därför viktigt att bära solglasögon med ett fullgott UV-filter även på vinterpromenader eller molniga dagar. Det är särskilt viktigt att välja solglasögon med kvalitetslinser som blockerar minst 99% av UV-strålarna och skyddar hela ögonområdet.
01/01/1970
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
15/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.