GEZONDHEID

Nitrosaminen in levensmiddelen: potentiële gezondheidsrisico's en de levensmiddelen waarin zij voorkomen

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, EFSA, heeft de blootstelling van consumenten aan nitrosaminen in levensmiddelen onderzocht om inzicht te krijgen in de omvang van het gezondheidsrisico, en de resultaten geven aanleiding tot bezorgdheid.

Nitrosaminen kunnen een gezondheidsrisico vormen omdat sommige ervan, en tien in het bijzonder, kankerverwekkend en genotoxisch zijn. Nitrosaminen zijn verbindingen die zich in voedsel kunnen vormen tijdens de bereiding en verwerking ervan en die aanwezig kunnen zijn in een aantal gangbare voedselcategorieën, waaronder, maar niet uitsluitend, vlees en vis en bewerkte voedingsmiddelen.

In deze fotogalerij vertellen wij u over de resultaten van het onderzoek, de levensmiddelen waarin nitrosaminen voorkomen en tips om te proberen de inname ervan te verminderen. (bron: EFSA)

Freepik
Blootstelling van consumenten aan nitrosaminen
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, EFSA, heeft de blootstelling van consumenten aan nitrosaminen in levensmiddelen onderzocht om na te gaan of er een gezondheidsrisico bestaat, en de resultaten geven aanleiding tot bezorgdheid. Nitrosaminen zijn in feite verbindingen die zich in voedsel kunnen vormen tijdens de bereiding en verwerking ervan en die aanwezig kunnen zijn in sommige gangbare voedselcategorieën. (bron: EFSA)
Freepik
Waarom is de aanwezigheid van nitrosaminen zorgwekkend?
Nitrosaminen vormen een gevaar voor de gezondheid omdat sommige ervan, en tien in het bijzonder, kankerverwekkend en genotoxisch zijn: in het eerste geval kunnen zij kanker veroorzaken, in het tweede geval kunnen zij het DNA beschadigen. De voedselgroep die het meest bijdraagt aan de blootstelling aan nitrosaminen, zoals gerapporteerd door EFSA, is vlees en vleesproducten.
Freepik
Onderzoek
Om de gezondheidsrisico's in verband met de aanwezigheid van nitrosaminen te begrijpen, onderzocht EFSA de potentiële schade ervan voor mens en dier en beoordeelde de blootstelling van de consument. Zoals gemeld door EFSA, heeft dr. Dieter Schrenk, voorzitter van het panel voor contaminanten in de voedselketen, zijn bezorgdheid uitgesproken over de mate van blootstelling aan nitrosaminen in voedsel voor alle leeftijdsgroepen van de EU-bevolking. Verwerkte vis is bijvoorbeeld een andere levensmiddelencategorie waarin nitrosamine is aangetroffen.
Freepik
Het scenario van de onderzoekers
Zoals gemeld door Dr.Schrenk, en gerapporteerd door EFSA, was het onderzoek gebaseerd op dierstudies, en werd de incidentie van levertumoren bij knaagdieren beschouwd als het meest kritieke gezondheidseffect. De onderzoekers creëerden een worst-case scenario voor risicobeoordeling door aan te nemen dat alle nitrosaminen in voedsel hetzelfde potentieel hadden om kanker bij mensen te veroorzaken als het schadelijkste nitrosamine (hoewel dit onwaarschijnlijk wordt geacht). De invoering van het "worst case scenario" is gedaan om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen.
Freepik
Voedingsmiddelen die nitrosamine bevatten
Zoals al gezegd, zijn nitrosaminen aangetroffen in verschillende groepen levensmiddelen: hoofdzakelijk in vlees, maar ook in verwerkte vis, en in cacao. Andere levensmiddelen waarin nitrosaminen voorkomen zijn bier, sommige alcoholische dranken, verwerkte groenten, granen, melk en zuivelproducten of gefermenteerde, ingemaakte en gekruide levensmiddelen.
Freepik
Risicobeheer
De EFSA meldt dat er momenteel nog enkele kennislacunes zijn over de aanwezigheid van nitrosaminen in specifieke levensmiddelencategorieën, en dat de resultaten van dit onderzoek zullen worden gedeeld met de Europese Commissie, die samen met de nationale autoriteiten de nodige risicobeheersmaatregelen zal vaststellen. Het advies is om te proberen de inname van nitrosaminen te verminderen door de voeding in evenwicht te brengen met een grotere verscheidenheid aan levensmiddelen.
acteurs, zangers en schrijvers
26/05/2024
Kunstgaleries Privécollecties
25/05/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.