VELSIGNE DEG

Hvilke sykdommer er direkte forårsaket av smog? En studie forklarer

De siste årene har vitenskapen gjort store fremskritt når det gjelder å forstå hvordan forurensning i byene våre er knyttet til helseproblemer. Luften vi puster inn, inneholder ofte giftstoffer eller forurensende stoffer som forårsaker sykdommer, ofte alvorlige sykdommer.

WHO anslår at minst 7 millioner for tidlige dødsfall hovedsakelig skyldes luftforurensning, særlig i byområder. Forskerne peker særlig på fine partikler av typen PM 2,5, mikroskopiske partikler i luften som er svært skadelige.

Hva er så de vanligste sykdommene som forårsakes direkte av smog? Svulster og kreft ligger på topp, men de er dessverre ikke de eneste.

freepik
Smog og sykdom: studier forklarer hvilke sykdommer som henger sammen
De siste årene har vitenskapen gjort store fremskritt når det gjelder å forstå hvordan forurensning i byene våre er knyttet til helseproblemer. Luften vi puster inn, inneholder ofte giftstoffer eller forurensende stoffer som forårsaker sykdommer, ofte alvorlige sykdommer. WHO anslår at minst 7 millioner for tidlige dødsfall hovedsakelig skyldes luftforurensning, særlig i byområder. Forskerne peker særlig på de fine partiklene PM 2,5, mikroskopiske partikler i luften som er svært skadelige. Hva er så de vanligste sykdommene som forårsakes direkte av smog? Svulster og kreft ligger på topp, men de er dessverre ikke de eneste.
freepik
Hjerte- og karsykdommer
I en studie fra 2020 med tittelen "Oxidative stress in air pollution research" ble det beregnet at omtrent halvparten av alle dødsfall som kan relateres til eksponering for høye nivåer av PM 2,5, såkalte fine partikler, skyldes hjerte- og karsykdommer. Langvarig eksponering for denne typen forurensning øker nemlig sannsynligheten for hjerteinfarkt og hjerneslag.
freepik
Kreft og svulst
Forurensningsproblemer forårsaker ikke bare tilfeller av lungekreft, slik man ofte blir forledet til å tro. I en forskningsstudie med tittelen "Cancer Mortality Risks from Long-term Exposure to Ambient Fine Particles" (Kreftdødelighetsrisiko ved langtidseksponering av svevestøv i omgivelsene) blir det forklart hvor vanlig det er at smog også forårsaker bryst-, hals-, mage- og leverkreft. I en studie utført av National Cancer Institute i Milano ble det dessuten påvist en økt dødsrisiko på mellom 72 % og 82 % for kvinner som allerede lider av brystkreft, hos pasienter som utsettes for høye konsentrasjoner av PM 2,5.
freepik
Psykisk helse
En felles studie mellom universitetene i Oxford og Beijing i 2023 viste hvordan langvarig eksponering for smog, inkludert PM 2,5 og nitrogendioksid, kan øke risikoen for å utvikle depresjon og angst. Som om ikke dette var nok, er det også påvist en nær sammenheng mellom langvarig eksponering for smog og utvikling av demens.
freepik
Sykdommer i luftveiene
Det er ingen tvil om at luftveiene er noe av det som påvirkes mest av de høye smognivåene i luften. Det kan dreie seg om alt fra mindre alvorlige problemer som hoste og kortpustethet til virkelig alvorlige sykdommer som lungekreft og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). En studie fra University of Massachusetts viste en økning i antall sykehusinnleggelser for KOLS i områder med dårlig luftkvalitet og høye smognivåer.
Kunstgallerier private samlinger
22/06/2024
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.