GEZONDHEID

Welke ziekten worden direct veroorzaakt door smog? Een onderzoek legt uit

De afgelopen jaren heeft de wetenschap grote vooruitgang geboekt in het begrijpen hoe vervuiling in onze steden verband houdt met onze gezondheidsproblemen. De lucht die we inademen bevat vaak gifstoffen of verontreinigende stoffen die ziekten veroorzaken, vaak ernstige.

De WHO schat dat minstens 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen voornamelijk worden veroorzaakt door luchtvervuiling, vooral in stedelijke agglomeraties. Onderzoekers wijzen vooral met de vinger naar PM 2,5 fijne deeltjes, microscopisch kleine deeltjes die in de lucht aanwezig zijn en zeer schadelijk zijn.

Wat zijn de meest voorkomende ziekten die rechtstreeks door smog worden veroorzaakt? Tumoren en kanker staan bovenaan, maar zijn helaas niet de enige.

freepik
Smog en ziekte: studies leggen uit welke ziekten gerelateerd zijn
De afgelopen jaren heeft de wetenschap grote vooruitgang geboekt in het begrijpen hoe vervuiling in onze steden verband houdt met onze gezondheidsproblemen. De lucht die we inademen bevat vaak gifstoffen of verontreinigende stoffen die ziekten veroorzaken, vaak ernstige. De WHO schat dat minstens 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen voornamelijk worden veroorzaakt door luchtvervuiling, vooral in stedelijke agglomeraties. Onderzoekers wijzen vooral met de vinger naar PM 2,5 fijne deeltjes, microscopisch kleine deeltjes die in de lucht aanwezig zijn en zeer schadelijk zijn. Wat zijn de meest voorkomende ziekten die rechtstreeks door smog worden veroorzaakt? Tumoren en kanker staan bovenaan, maar zijn helaas niet de enige.
freepik
Hart- en vaatziekten
Een onderzoek uit 2020, getiteld 'Oxidative stress in air pollution research', berekende dat ongeveer de helft van alle sterfgevallen die in verband kunnen worden gebracht met blootstelling aan hoge niveaus PM 2,5, de zogenaamde fijne stofdeeltjes, sterfgevallen zijn als gevolg van hart- en vaatziekten. Langdurige blootstelling aan dit type vervuiling verhoogt namelijk de kans op hartaanvallen en beroertes aanzienlijk.
freepik
Kanker en tumor
Vervuilingsproblemen veroorzaken niet alleen gevallen van longkanker, zoals men vaak wil doen geloven. In een onderzoek getiteld 'Cancer Mortality Risks from Long-term Exposure to Ambient Fine Particles' wordt goed uitgelegd hoe vaak door smog veroorzaakte borst-, keel-, maag- en leverkanker ook voorkomen. Bovendien werd in een onderzoek van het Nationaal Kankerinstituut in Milaan de invloed van fijne deeltjes op vrouwen die al aan borstkanker leden in verband gebracht met een verhoogd overlijdensrisico tussen 72% en 82% bij patiënten die aan grote concentraties PM 2,5 werden blootgesteld.
freepik
Geestelijke gezondheid
Een gezamenlijk onderzoek tussen de universiteiten van Oxford en Peking in 2023 toonde aan hoe langdurige blootstelling aan smog, waaronder PM 2,5 en stikstofdioxide, het risico op het ontwikkelen van depressie en angst kan verhogen. Alsof dit nog niet genoeg is, is er ook een nauw verband aangetoond tussen langdurige blootstelling aan smog en het ontstaan van dementie.
freepik
Aandoeningen van de luchtwegen
Het lijdt geen twijfel dat de luchtwegen het meest te lijden hebben onder de hoge concentraties smog in de lucht. In feite kan het variëren van niet-zo-ernstige problemen zoals hoesten en kortademigheid, tot echt vreselijke ziekten zoals longkanker en Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Een onderzoek van de Universiteit van Massachusetts toonde een toename aan van ziekenhuisopnames voor COPD in gebieden met een lage luchtkwaliteit en hoge smogniveaus.
nieuws van de grote hollywood acteurs
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.