HÄLSA

En studie har gett upphov till den första atlasen över allergier i Europa.

Allergier är verkligen irriterande och drabbar en stor del av världens befolkning. Oavsett om de är säsongsbetingade (pollen, gräs) eller medfödda (damm, jordnötter, insektsbett) måste man leva med dem i alla fall och ta antihistaminer vid behov.

I en studie vid universitetet i Wien har man nu skapat en verklig europeisk karta över känslighet för vissa typer av allergier, den första någonsin med hjälp av en ny analysmetod och nya tester. Resultaten visar att det finns skillnader i känslighet även beroende på var man bor och vilken kost man har.

Dessa resultat kan också vara användbara för förebyggande åtgärder och strategier för att bekämpa dessa besvär.

Freepik
En studie har gett upphov till den första atlasen över allergier i Europa.
Allergier är verkligen irriterande och drabbar en stor del av världens befolkning. Oavsett om de är säsongsbetingade (pollen, gräs) eller medfödda (damm, jordnötter, insektsbett) måste man leva med dem i alla fall och ta antihistaminer vid behov. I en studie från universitetet i Wien har man nu skapat en verklig europeisk karta över känslighet för vissa typer av allergier, den första någonsin med hjälp av en ny analysmetod och nya tester. Resultaten visar att det finns skillnader i känslighet även beroende på var man bor och vilken kost man har. Dessa resultat kan också vara användbara för förebyggande åtgärder och strategier för att bekämpa dessa besvär.
freepik
Europas första allergiatlas
För första gången i historien producerades en verklig atlas över europeiska allergier. Molekylära sensibiliseringsmönster hos mer än 2 800 barn från alla delar av Europa (norra, södra och centrala Europa) undersöktes, och regionala, klimat- och kostrelaterade skillnader i reaktionerna på allergener undersöktes, vilket visade på tydliga skillnader som inte enbart kan tillskrivas genetik.
freepik
Undersökningen
Studien genomfördes av det medicinska universitetet i Wien i samarbete med Karolinska institutet i Stockholm och Karl Landsteiner University of Health Sciences i Krems. Resultaten publicerades i den prestigefyllda tidskriften Allergy.
freepik
Nytt i studien
Ledare för studien är professor Rudolf Valenta vid institutet för patofysiologi och allergiforskning vid medicinska universitetet i Wien. I studien undersöktes sensibiliseringsmönster för immunoglobulin E (IgE), eller antikroppar vars närvaro i blodet visar på allergisk sensibilisering, i nio befolkningsbaserade kohorter från hela Europa. Dessa resultat uppnåddes tack vare vissa nyheter i analysmetoden, som aldrig tidigare har gjorts, och som omfattar 176 allergenmolekyler.
freepik
Pollen och katter
Resultaten visade t.ex. att känslighet för gräspollenallergenet Phl p 1 och det viktigaste kattallergenet Fel d 1 dominerar i de flesta områden i Europa och att de finns på olika håll i Europa. Detta innebär att det för denna specifika allergi inte verkar finnas några yttre faktorer som påverkar vem som lider och vem som inte lider.
freepik
Jordnötsallergi
Situationen är annorlunda när det gäller sensibilisering mot jordnötsallergen, som inte är otydlig utan endast förekommer i liten utsträckning i vissa specifika områden, medan man i större utsträckning ser på fruktallergen (Pru p 3 e Act d 1 e 2), som är vanligare i södra och centrala Europa.
freepik
Dammkvalsterallergi
Överkänslighet mot dammallergenerna (Der p 1, 2 e 23) varierar mycket från plats till plats. Atlasen visar dock att den lägsta koncentrationen av personer som är känsliga för detta allergen finns i norra Europa, där klimatet är hårdare.
freepik
Allergi mot getinggift
Allergi mot gift från getingstick, liksom allergi mot andra insekter, är en dominerande molekyl i stora delar av Europa, t.ex. i västra, norra och centrala Europa. Överkänslighet har dock inte hittats så dominerande i södra Europa.
freepik
Vad denna studie innebär
För det första gör den nya kartan det möjligt att följa utvecklingen av IgE-sensibilisering från tidig barndom. Dessutom tillskrev forskarna variationerna i sensibilisering till olika allergener, klimatförhållanden och olika levnads- och matvanor i enskilda regioner. När man fortfarande talar om barn var en av de viktigaste slutsatserna i studien att inse att individer som växer upp i varma, torra miljöer är mindre benägna att utveckla betydande känslighet för allergener än de som växer upp i tempererade miljöer.
nyheter om de stora hollywoodskådespelarna
04/06/2023
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.