HÄLSA

Smart arbete och hälsa, möjliga konsekvenser för kroppen

Smarta arbetssätt blir allt vanligare och även om det kan vara perfekt för både arbetstagare och företag innebär det ofta att man måste tänka mer på sin hälsa.

Att i större utsträckning använda smarta arbetssätt innebär ofta att man har en mycket mer stillasittande livsstil, med allt vad det kan innebära för hälsan i form av en större benägenhet att utveckla vissa åkommor eller sjukdomar.

Av den anledningen är läkare alltmer villiga att ge råd om hur man kan leva smart working på ett hälsosamt sätt, med målet att inte påverka hälsan negativt.

freepik
Smarta arbetssätt och möjliga hälsorisker
Smarta arbetssätt blir allt vanligare och även om det kan vara perfekt för både arbetstagare och företag innebär det ofta att man måste tänka mer på sin hälsa. Att i större utsträckning använda smarta arbetssätt innebär ofta att man har en mycket mer stillasittande livsstil, med allt vad det kan innebära för hälsan i form av en större benägenhet att utveckla vissa åkommor eller sjukdomar. Av den anledningen är läkare alltmer benägna att ge råd om hur man kan leva smart working på ett hälsosamt sätt, med målet att inte påverka hälsan negativt.
freepik
Analys av den amerikanska tidningen "The Hill
Enligt en färsk analys från den amerikanska tidningen "The Hill" kan användningen av smarta arbetssätt till exempel kopplas till sömnstörningar (mindre vilsamt än det borde vara), brist på avslappning, trombosproblem och till och med psykiska störningar. Allt detta trots att majoriteten av de amerikaner som har gått över till smart working verkar gilla denna typ av distansarbete.
freepik
Otillräcklig fysisk aktivitet
En av de största konsekvenserna av smarta arbetssätt skulle dock vara otillräcklig fysisk aktivitet, vilket enligt Världshälsoorganisationen skulle orsaka mer än tre miljoner dödsfall per år. Enligt en undersökning som genomfördes av appen Upright 2022 uppgav 54 procent av de smarta arbetarna eller hybridarbetarna att deras fysiska rörelse under dagen skulle minska med minst 50 procent.
freepik
Episoder av venös trombos
Vilken skulle vara den största hälsorisken med smarta arbetssätt om de inte hanteras korrekt? Risken för att orsaka blodproppar som i sin tur kan öka risken för djup ventrombos. Därav den allvarliga risken för lungembolier eller blockeringar av blodflödet.
freepik
Alla andra möjliga hälsorisker
Andra problem som stillasittande smarta arbeten kan orsaka är viktökning, ökad insulinresistens (med risk för diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar). Man ska inte heller underskatta de problem som överdriven tid framför en datorskärm kan orsaka trötthet i ögonen.
01/01/1970
01/01/1970
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.