DODÁVKY

Čtení zlepšuje růst mozku u dětí: nová studie to dokazuje

Vědecká komunita poskytla další důkazy o prospěšnosti čtení pro kognitivní vývoj. Bylo totiž prokázáno, že děti, které od útlého věku (od 3 let) začaly číst pro radost, dosahují v dospívání lepších výsledků v kognitivních testech.

Studie, kterou provedli odborníci z univerzit v Cambridge a Warwicku a která byla publikována v časopise Psychological Medicine, se zúčastnilo více než 10 000 mladých dospívajících. Bylo naměřeno, že optimální množství čtení je 12 hodin týdně a že tento zdravý návyk je spojen s lepší strukturou mozku.

Nakonec se ukázala silná souvislost mezi čtením pro radost v raném věku a dobrými výsledky v dospívání v kognitivních testech měřících faktory, jako je verbální učení, rozvoj paměti a jazyka, a také ve školním prospěchu.

Freepik
Čtení zlepšuje růst mozku
Vědecká komunita poskytla další důkazy o prospěšnosti čtení pro kognitivní vývoj. Bylo totiž prokázáno, že děti, které začínají číst pro radost již od útlého věku (od 3 let), dosahují v dospívání lepších výsledků v kognitivních testech.
Freepik
Studie
Studie, kterou provedli odborníci z univerzit v Cambridge a Warwicku a která byla publikována v časopise Psychological Medicine, se zúčastnilo více než 10 000 mladých dospívajících. Bylo naměřeno, že optimální množství čtení je 12 hodin týdně a že tento zdravý návyk je spojen s lepší strukturou mozku.
Freepik
Typ analýzy provedené na subjektech
Výzkumný tým prostudoval celou řadu údajů, jako jsou kognitivní testy, mentální a behaviorální hodnocení a snímky mozku, a poté porovnal děti, které začaly číst pro radost v poměrně raném věku, s těmi, které začaly číst později než v devíti letech (nebo které čtení vůbec nebavilo). Analýzy zohledňovaly také mnoho dalších faktorů, včetně socioekonomického statusu. Polovina vzorku strávila čtením pro potěšení tři až deset let a polovina ne.
Freepik
Výsledky
Nakonec se ukázalo, že existuje silná souvislost mezi čtením pro radost v raném věku a dobrými výsledky v dospívání v kognitivních testech měřících faktory, jako je verbální učení, rozvoj paměti a jazyka, a také ve školních výsledcích. Ukázalo se také, že mladí čtenáři, jakmile vstoupili do období dospívání, měli lepší psychickou pohodu, vypočítanou podle řady klinických skóre a zpráv od rodičů a učitelů, vykazovali méně známek stresu a deprese v mládí, stejně jako větší ostražitost a méně problémů s chováním (agresivita je u těchto subjektů extrémně nízká). Děti, které začaly v dospívání dříve číst, mají také tendenci trávit méně času před obrazovkami (např. televizí, chytrými telefony nebo tablety) a déle spí.
Freepik
Slova autora studie
Toto je závěrečný komentář Barbary Sahakianové z University of Cambridge a autorky studie: "Čtení je spojeno s důležitými vývojovými faktory u dětí, zlepšuje jejich poznávání, duševní zdraví a strukturu mozku, což jsou základní kameny pro budoucí učení a pohodu.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.