FÔRING

Lesing forbedrer hjernens vekst hos barn: Det viser en ny studie

Forskningen har gitt ytterligere bevis på at lesing har en positiv effekt på den kognitive utviklingen. Det har nemlig vist seg at barn som helt fra de er små (fra 3-årsalderen) har begynt å lese for fornøyelsens skyld, gjør det bedre på kognitive tester i ungdomsårene.

Studien ble utført av eksperter fra universitetene i Cambridge og Warwick og publisert i tidsskriftet Psychological Medicine. Studien omfattet over 10 000 ungdommer. Det ble målt at 12 timer per uke var den optimale mengden lesing, og at denne sunne vanen er knyttet til en bedre hjernestruktur.

Det som til slutt kom frem, var en sterk sammenheng mellom å lese for fornøyelsens skyld i tidlig alder og gode prestasjoner i ungdomsårene på kognitive tester som måler faktorer som verbal læring, hukommelse og språkutvikling, samt skoleprestasjoner.

Freepik
Lesing forbedrer hjernens vekst
Forskningen har gitt ytterligere bevis på at lesing har en positiv effekt på den kognitive utviklingen. Det har faktisk vist seg at barn som begynner å lese for fornøyelsens skyld i svært ung alder (fra 3-årsalderen), presterer bedre på kognitive tester i ungdomsårene.
Freepik
Undersøkelsen
Studien ble utført av eksperter fra universitetene i Cambridge og Warwick, og publisert i tidsskriftet "Psychological Medicine", og omfattet over 10 000 ungdommer. Det ble målt at 12 timer per uke var den optimale mengden lesing, og at denne sunne vanen er knyttet til en bedre hjernestruktur.
Freepik
Type analyse som er utført på forsøkspersoner
Forskerteamet studerte et bredt spekter av data, som kognitive tester, mentale og atferdsmessige vurderinger og hjerneskanninger, og sammenlignet deretter barn som hadde begynt å lese for fornøyelsens skyld i ganske tidlig alder, med barn som begynte å lese senere enn ni år (eller som ikke likte å lese i det hele tatt). I analysene ble det også tatt hensyn til mange andre faktorer, blant annet sosioøkonomisk status. Halvparten av utvalget hadde brukt mellom tre og ti år på å lese for fornøyelsens skyld, mens den andre halvparten ikke hadde gjort det.
Freepik
Resultatene
Det som til slutt viste seg, var en sterk sammenheng mellom å lese for fornøyelsens skyld i tidlig alder og gode prestasjoner i ungdomsårene på kognitive tester som måler faktorer som verbal læring, hukommelse og språkutvikling, samt skoleprestasjoner. Når de unge leserne kom inn i ungdomsårene, viste det seg også at de hadde bedre psykisk velvære, beregnet ut fra en rekke kliniske skårer og rapporter fra foreldre og lærere, og at de viste færre tegn på stress og depresjon i ungdommen, samt større årvåkenhet og færre atferdsproblemer (aggresjon er ekstremt lavt hos disse personene). Barn som begynte å lese tidligere i ungdomsårene, tilbringer også mindre tid foran skjermer (som TV, smarttelefoner eller nettbrett) og sover lenger.
Freepik
Ordene til forfatteren av studien
Dette er den avsluttende kommentaren fra Barbara Sahakian ved University of Cambridge, som står bak studien: "Lesing er knyttet til viktige utviklingsfaktorer hos barn, og forbedrer deres kognisjon, mentale helse og hjernestruktur, som er hjørnesteiner for fremtidig læring og trivsel.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.