VELSIGNE DEG

Smart jobbing og helse, mulige konsekvenser for kroppen

Smart arbeid blir stadig vanligere, og selv om dette kan være perfekt for både arbeidstakere og bedrifter, betyr det ofte at man må ta mer hensyn til helsen.

Økt bruk av smartjobbing innebærer ofte en mye mer stillesittende livsstil, med alt det kan innebære for helsen i form av større tilbøyelighet til å utvikle visse plager eller sykdommer.

Derfor er legene stadig mer tilbøyelige til å gi råd om hvordan man kan leve smart working på en sunn måte, slik at det ikke går ut over helsen.

freepik
Smart arbeid og mulige helserisikoer
Det blir stadig vanligere å jobbe smart, og selv om dette kan være perfekt for både arbeidstakere og bedrifter, betyr det ofte også at man må ta mer hensyn til helsen. Økt bruk av smart arbeid innebærer ofte en mye mer stillesittende livsstil, med alt det kan innebære for helsen i form av større tilbøyelighet til å utvikle visse plager eller sykdommer. Av denne grunn er leger stadig mer tilbøyelige til å gi råd om hvordan man kan leve smart arbeid på en sunn måte, med sikte på ikke å påvirke helsen negativt.
freepik
Analyse av den amerikanske avisen "The Hill".
Ifølge en fersk analyse fra den amerikanske avisen "The Hill" kan bruken av smartarbeid for eksempel være knyttet til søvnforstyrrelser (mindre avslappende enn det burde være), mangel på avslapning, tromboseproblemer og til og med psykiske lidelser. Alt dette til tross for at flertallet av amerikanerne som har gått over til smart working, ser ut til å like denne typen fjernarbeid.
freepik
Utilstrekkelig fysisk aktivitet
En av de største konsekvensene av smartjobbing er imidlertid for lite fysisk aktivitet, noe som ifølge Verdens helseorganisasjon vil føre til mer enn tre millioner dødsfall i året. Ifølge en undersøkelse utført av Upright-appen i 2022 svarte 54 prosent av de smartarbeidende eller hybridarbeidende at den fysiske bevegelsen i løpet av dagen ville reduseres med minst 50 prosent.
freepik
Episoder med venøs trombose
Hva er den største helserisikoen ved smart working hvis den ikke håndteres riktig? Risikoen for blodpropp, som igjen kan øke risikoen for episoder med dyp venetrombose. Dermed er det en alvorlig risiko for å få lungeembolier eller blokkeringer i blodstrømmen.
freepik
Alle andre mulige helserisikoer
Andre problemer som stillesittende smartjobbing kan forårsake, er vektøkning, økt insulinresistens (med risiko for å utvikle diabetes eller hjerte- og karsykdommer). Man skal heller ikke undervurdere de problemene som overdreven tid foran en dataskjerm kan føre til.
Nyheter om de store Hollywood-skuespillerne
17/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.