FORSYNING

Posttraumatisk stress, tips til at kontrollere symptomerne

Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) er en form for psykisk lidelse, der opstår efter traumatiske begivenheder af en eller anden slags. De udløsende episoder kan være af enhver art, såsom krige, flystyrt, oversvømmelser, jordskælv, men det kan også være meget mere private former, der har traumatiseret os: familiemisbrug i en ung alder, seksuelle overgreb og meget mere.

Alle disse patienter oplever, at deres sind forstyrres netop på et kemisk niveau, og det er først i de seneste årtier, at man er begyndt at studere dette problem og forsøge at "helbrede" dem, der lider af det, da denne tilstand kan have betydelige effekter ikke kun på dagligdagen, men også kan strække sig ind i forhold til andre.

Hvis vi antager, at klinisk terapi er den bedste løsning, vil vi forsøge at give dig nogle råd om, hvordan du kan forsøge at håndtere symptomerne så godt som muligt.

Freepik
Årsagerne til PTSD
Posttraumatisk stresssyndrom kan opstå som følge af mange vanskelige situationer, fra krige til personlige overgreb i både ungdoms- og voksenlivet. Mennesker med PTSD har svært ved at kontrollere følelser, er irritable, bliver pludseligt vrede eller følelsesmæssigt forvirrede, får depression og angst og lider af søvnløshed. Derfor er klinisk terapi nødvendig og afgørende: Der er ingen genveje eller tricks; man er nødt til at arbejde med sig selv.
Military Health System, U.S. Department of Defense - Wikipedia.org
PTSD undersøgt efter Vietnam
Denne form for psykisk lidelse blev oprindeligt undersøgt umiddelbart efter afslutningen af USA's krig i Vietnam ved at analysere veteraners reaktioner og adfærd. Men man behøver ikke at have været soldat for at lide af PTSD. Et barn, der har levet i et vanskeligt miljø eller endda bare i en krigszone, en kvinde, der er blevet fysisk misbrugt (ikke nødvendigvis seksuelt, psykisk misbrug og chikane er svære at overvinde), at blive mobbet som barn - alt dette kan forårsage udbrud af denne lidelse på et hvilket som helst tidspunkt.
Getty Images
Udgangspunktet for behandling af PTSD
AIP-modellen, den teoretiske ramme bag EMDR, taler om PTSD-symptomer som en manifestation af traumefornægtelse. Ved at undgå at bearbejde den traumatiske information er man grundlæggende ude af stand til at desensibilisere sig selv fra traumet, og derfor heller ikke til at overvinde det, der skete. Således skabes der et loop, som det ikke er muligt at komme ud af alene. Det vigtigste råd er ikke at isolere sig, ikke lukke sig om sig selv, og straks søge hjælp hos en specialist.
Behandling af symptomer skal starte hos den enkelte
Ud over medicinsk behandling (antidepressiva, beroligende midler osv.) er der psykoterapeutisk behandling, hvor man lærer at håndtere angst, depression og ændre farlig adfærd, såsom at benægte traumet. Nogle psykologiske terapier, såsom Prolonged Exposure Protocol og Narrative Therapy, sigter netop mod at bearbejde traumet og desensibilisere fra det.
Getty Images
Kæledyrsterapi og PTSD? Det er ved at blive undersøgt
Hjælper terapi med kæledyr i tilfælde af PTSD? Videnskabelige undersøgelser bevæger sig i retning af at bekræfte denne hypotese, men der er stadig meget at gøre. I afhandlingen "Pet Therapy and post-traumatic stress disorder" (E. Magri) ligger katalysatoren for denne proces netop i interaktionen med dyret, der er i stand til at løsrive sig fra de former for afhængighed, der er typiske for visse lægemidler og terapier. Især på offentlige og overfyldte steder, men også til håndtering af angst og depression, kan dyr fra kæledyrsterapi være virkelig nyttige og mindre "brutale" end konventionelle terapier.
Getty Images
Ny forskning fra University of Sydney
UNSW har offentliggjort en undersøgelse, der viser, at man ved siden af klassisk eksponeringsterapi (den klassiske metode til klinisk behandling af PSTD) kan tilføje 10 minutters aerob træning, som stimulerer produktionen af et bestemt vækstmolekyle i hjernen, kaldet brain-derived neurotrophic factor, eller BDNF. En forøgelse af denne BDNF vil øge effektiviteten af eksponeringen og dermed terapien. Desværre skal denne proces gentages i lang tid for at opnå signifikante resultater.
nyheder om de store hollywoodskuespillere
21/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.